Нашата силна точка е тук и сега

Нашата силна точка е тук и сега


Независимо дали мислиш за нещо, което се случва в този момент, нещо, което се е случило в миналото или нещо, което би искал да ти се случи в бъдещето, ти мислиш сега.

Излъчваш вибрацията на мисълта си в настоящето, а Законът за Привличането й откликва, така че твориш точно сега.

Полезно е също така да разбереш, че емоциите ти реагират на сегашната ти мисъл, независимо дали тя е отнася за миналото, настоящето или за бъдещето.

Колкото по-силна е емоцията, която изпитваш, толкова по-силна е самата ти мисъл и толкова по-бързо привличаш в живота си неща, чиято вибрация съвпада с нея.

Може да си спомняш спор, който си провел преди много години или с човек, който отдавна е мъртъв, но като си спомняш за него сега, ти активираш вибрацията му в настоящето и точката ти на привличане се влияе от него в този момент.

Как се е появило първото отрицателно нещо?

Всички неща, независимо дали ги опрделяте като добри или лоши, са просто стъпки в дадена посока от мястото, където се намирате в момента.

Мисълта идва първа.

Първо идва мисъл, след нея следва мисъл-форма, а след това – проявление.

Животът ти в момента е платформа, която вдъхновява следващата ти мисъл, както и тази след нея.

     Когато осъзнаеш, че независимо дали очакваш положителни или отрицателни неща, Законът за Привличането ще добавя сила към мисълта ти, докато накрая тя не се материализира, може би ще станеш по-внимателен към посоката на мислите.

Нищо не се проявява само от първата незначителна мисъл за него. Необходимо е време и внимание преди дадена мисъл да стане толкова силна, че да се материализира.

Точно затова всички неща, желани или нежелани, се множат.

С други думи, болестите стават все повече и по-тежки, защото хората насочват все по-голяма част от вниманието си към тях. 


кн. „Законът на привличането“ (ХИКС)

Leave a Reply

Your email address will not be published.