Мачистко поведение

Мачистко поведение


Мачо е популярен термин, описващ типа мъжко поведение, характеризиращ се със следното:

– гордост и суетност;

– чувство за превъзходство над жените – схващане, че жената трябва да се подчинява на мъжа и да бъде зависима от него;

– убеденост, че жените не трябва да имат същите права като мъжете;

– различни критерии се прилагат при оценката на мъжа и жената;

– убеждение, че жената е сексуален обект, служещ на мъжа за удоволствие;

– стремеж да подчини жената;

– жената се разглежда като нисше същество.

ТОВА СА МЪЖЕ, КОИТО ИМ ЛИПСВАТ МЪЖКИ КАЧЕСТВА!

МАЧО НЕ Е СИНОНИМ НА МЪЖЕСТВЕНОСТ, ТОЧНО ОБРАТНОТО.

МАЧО Е КАРИКАТУРА НА МЪЖКИЯ ОБРАЗ.

Това е поза, маска.

Зад всеки мачо се крие същество с изявена женска страна. Хората сме енергийно цяло и липсата на една област се компенсира от нейната противоположност. Мъжкият мачо в основата си е женствен индивид, който подсъзнателно подозира този факт и отива в другата крайност, опитвайки се да играе ролята на свръх мъж. Той обаче не подозира, че това поведение издава истинската му нагласа.

Мачисткото поведение фактически разкрива женствения мъж…


Leave a Reply

Your email address will not be published.