Молитва за божествено напътствие

Молитва за божествено напътствие


„Знам, че съществува един съвършен закон за удовлетворяване на потребности.

Мотивите ми са искрени и искам да правя правилното нещо по правилния начин през цялото време.

На мига се докосвам до всяко нещо, от което се нуждая.

Сега се намирам на истинското си място. Раздавам талантите си по един чудесен начин и съм благословен от Бога.

Безпределният интелект сега ме напътства с мисъл, дума и слово и, каквото и да правя, то е благословено от Бога и единствено от Бога.

Аз съм съвършен канал на Бога.

Чувствам, знам и вярвам, че моят Бог – Аз осветява пътя ми.

Божественият интелект ме вдъхновява, насочва и направлява във всичките ми начинания и незабавно ми разкрива отговора на всички неща, които трябва да знам.

Божествената любов върви пред мен и прави всичките ми пътища магистрала на покой, любов, радост и щастие.

Прекрасно е!“


Джоузеф Мъри

Leave a Reply

Your email address will not be published.