Колко съм депресиран? ТЕСТ

Колко съм депресиран? ТЕСТ


Прочетете всяко от следните твърдения. И отговорете с:

0 – това не се от мен;

1 – отнася се предимно

2 – отнася се напълно

Накрая съберете броя на числата и вижте резултата.

1.Имам големи проблеми със съня.

2. Размишлявам задълбочено твърде много.

3. Трябва да мисля непрекъснато за едни и същи неща почти принудително.

4. Аз съм много разконцентриран(а).

5. Много трудно запомням нещата.

6. Струва ми голямо усилие да направя нещо.

7. Аз съм много потиснат и нещастен.

8. Чувствам се малоценен.

9. Често мисля за самоубийство.

10. Имам големи проблеми с взимането на решения.

11. Напълно съм загубил интерес какво става около мен.

12. Страдам от силно чувство за вина.

13. Нямам особено добро мнение за себе си.

14. Всичко ми изглежда така безсмислено.

15. Нямам надежда, че някога ще се почувствам по-добре.


Отговори:

0-10 – нормално ниво

11-20 – лека депресия

21-35 – средна депресия

над 36 – тежка депресия


из кн. Практическо ръководство (Немска психотерапевтична школа)


Поръчайте книга „Как да управляваме емоциите си“, автор Светла Трифонова, тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published.