Какво е регресия?

Какво е регресия?


Под регресия се разбира връщането към действителните причини за даден симптом, независимо дали той засяга физическото тяло, душата или духа. Изпадналият в транс моли своя Висш Аз, духовния си водач или ангел да го отведе до причината за блокиращото състояние или болезнените симптоми. Тази причина може да бъде в настоящия живот, да бъде открита в утробата на майката или заложена в предишно въплъщение.

Обикновено след приключване на земния си живот, душата веднага се озовава в междинния свят, където остава, докато не реши да се инкарнира отново. Но тя пренася със себе си запеметеното програмиране от един живот в друг, а понякога и в много следващи, докато на това програмиране не се противопостави друго.

Нашата истинска субстанция е духът, а за живота си в материалния свят и отвъдното получаваме душа, която посредством чувствата и ума ни помага да трупаме опит.

Помислете кои програми, наследени от родителите ви, все още са активни във вас. Но освен от хора, ние биваме програмирани и от ситуации. Нашата душа разполага с набор от активни програми. Но макар, че те са се загнездили в нас, ние можем да премахнем старите вредни, да се очистим от тях, за да освободим място на новите и позитивните.

Негативните отпечатъци, които се изразяват в болестни симптоми, ни напомнят, че някакъв проблем трябва да бъде разрешен. Ние сами си причиняваме душевни или физически страдания, иначе нямаше да ги имаме. Ето защо сами трябва да се върнем към причината и да се освободим от пагубното програмиране. Никой друг не може да направи това, вместо нас.

Програмирането е складирано в дясното полукълбо на мозъка. По време на регресия ние изпадаме в състояние на транс, за да стигнем до тази складирана информация. В това т. нар. алфа състояние със затворени очи можем да изживеем отново предишен живот. От съответното състояние – плитко или дълбоко – зависи колко пластично и реалистично ще е усещането. Колкото по-дълбоко се потопи в миналото си, толкова по-ефективно ще се освободи от закотвените там причини на болезнените симптоми, които често изчезват внезапно още от връщането в настоящето. Тук не става дума за вълшебство, а за успешно излекуване на симптоми чрез откриване и отстраняване на отрицателните програми от минал живот. Ние сме продукт на негативното програмиране докато не премахнем програмите, които ни пречат, а положителните модели ни помагат да водим изпълнен с радост живот, живот без болка, в който любовта ни може да расте.


Из кн. „Регресията като начин да си помогнем в живота“ на Труц ХардоLeave a Reply

Your email address will not be published.