Променя ли се човек?

Променя ли се човек?


Можем ли да се променим?

Не всички хора могат да се развият до степен да станат други същества. Еволюцията е въпрос на лични усилия. Преди всичко трябва да го искаш и не само сега, а това да ти дава достатъчен импулс за живот. Така се развиваме и вървим напред.

Какво значи да станем други?

С нови навици, качества, убеждения, а оттам и с нови сили.

Но човек до колко познава себе си? Може да се заблуждава, че е придобил нови навици  и оттам да си мисли само, че е станал друг човек, защото не познава себе си и своите истински възможности.

Понякога е нужно повече време – когато най-близките забележат, че се е променил, тогава значи, че наистина е друг, т.е. трябва да го казват другите.

Човек няма как да е един и същ във всеки един момент – той винаги е различен. Е, да, притежава едни и същи телесни усещания, повтаря едни и същи навици и склонности и затова вярва, че не се е променил, че е същият човек. Но няма едно постоянно Аз.

Дълбоко в себе си човек не може да се промени. Там, в дълбокото, е неговият център, неговата същност и тя си остава една и съща. За разлика от повърхността, където се видоизменя, според хората и ролите, които играе и в които участва, а така също и според обстоятелствата.

Имайки различни мисли, усещания, чувства, вкусове по различно време, всичко това представлява някакво СЕБЕ СИ, което се променя според външните обстоятелства. Затова, за да повярва, че се променя, човек трябва да познава себе си – кои са силните му страни, какво го зарежда, какво го натъжава, какво го прави щастлив…

Човек се променя, когато се променя съзнанието му. А съзнанието му е това, което е свързано с  познанието КОЙ СЪМ АЗ.

Кой съм аз не остава на едно и също място – движи се, видоизменя се, развива се.

Как можем да разберем кои сме ние и на къде се движим? Може ли човек да бъде съзнателен? Да, когато има контрол над това кой е той в действителност. Този контрол е над:

  • петте сетива – зрение, слух, обоняние, вкус, осезание – какво точно ни носят в настоящия момент;
  • физическите емоции – болка, стрес, напрежение, радост, щастие, смях – какви усещания водят след себе си сега, кои от тях доминират;
  • видовете ни рефлекси – смях, прозяване, плач – кога се задействат, защо, как;
  • инстинктите ни;
  • комуникацията ни с другите хора;
  • движението…
  • Изучаваме себе си като присъстваме тук и сега!

Понякога човек само си въобразява, че познава себе си. Не различава въображаемото в себе си от реалното. Кое е реално в него и кое е измислица? От т.нар. будно състояние неусетно минаваме в състояние на транс, а доста често от много мисли, които ни минават, по-голяма част от тях са автоматизирани. И така забравяме да се самонаблюдаваме.

За да се промени, човек трябва много силно да го желае. Да има силен интерес към новото, което ще дойде с промяната. Да бъде притеглен от бъдещото си състояние на променено Аз.. Да иска да излезе от релсите, от зоната си на комфорт. Т.е. да има нужда от вътрешен импулс. Но така също да има нужда и от задвижване на външните обстоятелства. Да има нужда да срещне учители, да общува с тях, да ги следва.  А днес, повече от всякога, човек има голям контрол над мислите си и използва ума си за развитие на съзнанието.


Из книгата „Как да управляваме емоциите си“

за поръчки тук:

КНИГА „Как да управляваме емоциите си“ – Светла Трифонова

Медитация За връзка с Аза.