Семейни констелации.

Семейни констелации.

Семейните констелации разглеждат индивида като част от фамилна система. Всеки принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него и носи енергията и съдбата на поколенията преди нас. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с добрите и лошите си страни. При семейните констелации всичко нужно за настоящия момент излиза наяве и намирането на баланса e предпоставка за един успешен живот в лекота.

Обикновено си мислим, че това което ни се случва е заради нас, че е по наша вина или дори че е последица от личното ни минало. Констелациите ни показват, че когато правим това, което не искаме да правим, или когато не правим това което бихме искали да правим, това не зависи от нас, а по-скоро е свързано с влиянието на другите членове от нашата фамилна система, заради това което те са направили или са пропуснали да направят… понякога това са починали предци, които дори не сме познавали.

При работата с констелации това се нарича човек да е „вплетен“ с член от своята фамилна система.

Трудно е да се наблюдават тези влияния по директен начин в семейството, при все това те могат да бъдат причината за тежки телесни заболявания, като рак, психически нарушения, като депресия, или също така за инциденти, за повтарящи неуспехи, за многократни трудности. Един метод, чрез които влиянията на членове от семейството ни, на деди и прадеди, излизат наяве е прилагането на фамилните констелации, които правят видими тези невидими сили.

Тези невидими движения са като нишки, които изтъкават нашия живот. Нищо не виждаме и при все това, тези движения ни тласкат да правим неща, които понякога искаме и които понякога не искаме. Ние не виждаме тези невидими системни нишки, енергиите карат фамилната ни система да се движи, но виждаме и търпим последиците от това. Същото е като да сме в контакт с радиоактивността: никой нищо не вижда, никой нищо не усеща, а след това сме тежко болни.

Процесът на работа преминава през два етапа:

I-ви етап: да разкрием влиянията или скритите динамики в нашата фамилна система и да открием които са причина за нашите проблеми;

II-ри етап: търсене на решение или намиране на по-добро решение за тези вплитания.

Констелациите могат да се правят в група или индивидуално. Може да се състави генограма, която ни позволява да видим какви системни принципи са нарушени. Резултат:

Трите принципа, които се проявяват едновременно в системите, са:

1. Принципът за принадлежност – всеки елемент на системата има еднакви права на принадлежност и всеки има право да принадлежи към нея. И това право не може да му бъде отнето.

И ние изключваме от системата, например, когато: не искаме да видим някой; когато го гоним; когато не го приемаме такъв какъвто е; когато го игнорираме; когато говорим лошо за него; когато го забравяме; когато отказваме да го изслушаме или не искаме да чуем потребностите му.

И когато някой е изключен това отслабва системата и вреди на всички членове на системата, не съществува хармоничност и развитие.

2. Принципът за порядък и правилно място – всеки живот идва в определен момент и има определен ред и първият винаги е първи, а вторият – втори. И нашето място, определено в момента на влизане в системата, ни определя ролята, която ние имаме в системата.

И ние нарушаваме този принцип, например, когато: като деца съветваме родителите си или ги осъждаме; когато родителите искат от децата да заемат друга роля; когато отстъпваме мястото си на друг.

3. Принципът за равновесие между даване и получаване -и винаги е важно да даваме малко повече от това, което сме получили, за да създадем дисбаланс и да продължим с любов напред.

Създаваме дисбаланс, например, когато: даваме твърде много; взимаме твърде много; когато не оправяме грешките си и не ги компенсираме.

Проблеми, подходящи за третиране с констелации

Поведението ни е обусловано от детството и от връзките с нашите близки. Но съществува също една памет във фамилната система, предавана през поколенията.

Изучаването на този „жив модел на семейството“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот: хора починали млади; мъртво родени деца; абортирани деца; самоубийство; имигриране; семейна тайна…

Неуспехите в общуването, в живота, с партньор, разводите ни, нашите депресии, нашите болести, професионалните разочарования или проблемите на нашите деца са понякога в пряка връзка с това минало. Констелациите осветяват и разплитат вплитанията с тази фамилна история, за да стане тази връзка, връзка на любов.

Работата с констелации е полезна за:

·         за изясняване и подобряване на семейството, двойката, професионален план;

·          изясняване на проблемите свързани с работата, поведенията във взаимоотношенията, с физически нарушения;

·         намиране на точното място в живота, получаване на сила и способност за действие; да се разбере актуалната ситуация, труден период в живота, развод, проблеми със съжителството с друг човек, стрес, поставяне под въпрос на самите себе си, неспособност за вземане на решение на персонално или професионално ниво;

·         по-добър контрол върху възпитанието на децата или поведението на “трудно” дете.

Фамилните системни констелации ни позволяват да се справим с:

·         несъзнателни механизми, които мотивират нашето съществуване;

·         блокажи и вярвания, които носим от раждането си;

·         енергийните наранявания, дължащи се на преживяванията на предците ни, на които съхраняваме паметта от любов и лоялност сме ги взели върху себе си.

Констелациите не са нито медицина, нито психотерапия, дори и да са терапевтични на едно по-високо ниво.

Резултат от констелациите. Какво ще откриете?

Често ние възприемаме несъзнателно поведенията и проблемите на някои наши предци, които са били изключени, забравени или дори пренебрегнати (незачитани).

Несъзнателните енергии, които произтичат от това са много мощни и до голяма степен определят животите ни без наше знание.

Така множество чувства, поведения и симптоми не са свързани с личната ни история, а намират произхода си в една фамилна любов и лоялност, която изисква дадено поколение да възобнови неуредените конфликти на предишните поколения.

Фамилните констелации позволяват да осветим конфликтите и да ги поправим, освобождавайки ни и позволявайки на съответните предци да намерят отново силата и достойнството си. Цялата фамилна система се възползва от това.