НЛП (Невро-лингвистично програмиране)

НЛП (Невро-лингвистично програмиране)

Невро-лингвистично програмиране е метод, създаден през 70-те години на 20-ти век от д-р Ричард Бандлър и Джон Гриндер за развиване на сетивата, осъзнаване на начини за използване на езика в комуникацията и как да програмираме ума си за нови навици и убеждения. Включва:

– Много мощни техники, средства и стратегии, чрез които ние поемаме контрола над своя мозък, като управляваме собствената си неврологична система, а не тя да управлява нас. Пренастройваме нашия ум. Влизаме от едно емоционално състояние в друго емоционално състояние много бързо.

– Възможности за избор, относно начина, по който реагираме. Фокусът е не какво ни се е случило, а какво мислим за случилото се.

– Свободата да избираме кой и какъв искам да бъда. Няма хора без налични ресурси. НЛП търси и открива тези ресурси, за постигане на успех и на желаните цели.
– Няма провал, има само обратна връзка. Получаваме или резултата, към който се стремим, или извинения. НЛП  казва – “Във всеки един момент ТИ можеш да бъдеш ДРУГ и да имаш НОВ живот”.

– Свободата да избираме кой и какъв искам да бъда. Няма хора без налични ресурси. НЛП търси и открива тези ресурси, за постигане на успех и на желаните цели. Тези ресурси са нашите силни страни, неща, с които се гордеем.
– Няма провал, има само обратна връзка.

НЛП  казва: Във всеки един момент ТИ можеш да бъдеш ДРУГ и да имаш НОВ живот.

Учим се как да комуникираме така, че да имаме желан резултат, как да отговаряме на другите, а не да реагираме.

 

Терапията понякога включва и домашни работи. Работи се с “пускане” на стари, чужди убеждения, които сме взели най-често от нашите родители и “вграждане” в мозъка на нови убеждения. Това е РАБОТА и терапевтът е ваш партньор – помага ви да намерите вярната посока в трансформацията към по-добър, спокоен и балансиран живот, стои до вас и ви подкрепя и подпомага с много емпатия.