Гещалт терапия

Гещалт терапия

Какво означава Гещалт терапия?

Гещалт терапията е основана от Фриц Пълрс през 40-те години на миналия век – германски психиатър и самата дума означава „цялостност“.

Фокусът е върху субективните възприятия на човека и неговата реалност Тук и Сега. Човек се разглежда като единен организъм – ум, душа, тяло. Какво се случва с тялото, с мислите, с чувствата? Къде в тялото се усещат (намират) емоциите? Дишане, работа с тялото, движение, танц, рисунка…

Главните техники на гещалт терапията са:

Подпомагане на клиента да осъзнае повече процеса, отколкото съдържанието на живота – наблюдаване на т.нар. Поле на контакт;

Постигане на интеграция на клиента с всички свои жизнени функции и приемане на всички по-рано отчуждени части от себе си.

Гещалт терапията е неаналитична. Тя насърчава клиента да открие собствен смисъл, да поставя собствени цели и да прави собствени избори.

Според нея емоционалните разстройства се причиняват главно от:

-„трябва“ като нагласа към живота (убежденията на човек);

– невъзможност за поставяне на граници;

– проектиране на чужди убеждения, мислене и нагласи;

– реформиране на себе си като невъзможност за приспособяване и получаване;

– очакванията на всеки човек.

 

Крайъгълните камъни в гещалт терапията:

Фигура – Фон

Контакт и граници на контакт

Холизъм – човек е физическо, емоционално, когнитивно, духовно, екзистенциално същество;

Теория на полето – човек има непрекъсната динамична връзка С полето и ВЪТРЕ в него;

Феноменология – усещанията на тялото като феномен

Екзистенциализъм – човек е свободен да създава собствената си свобода;

Творческо приспособяване – човек сам определя посоките на собствения си живот.

 

Начини на прекъсване на контакт:

Конфлуенция – сливане;

Ретрофлексия – завъртане в обратна посока;

Интроекция – „гълтане“ на чужди убеждения;

Проекция – проектиране върху другите своите собствените убеждения;

Дифлексия – механизъм, насочен към спиране на контакта и укрепване на изолирането на човек от другите и от собствения му опит;

Еготизъм – поддържане на високо мнение за самия себе си

Основни въпроси към клиента са:

– Какво чувстваш?

– От какво имаш нужда?

– Какво те тревожи?

– Как разбираш това?

 

Гещалт ДИАГНОЗА:

Последователно изслушване;

Къде се намира ядрото на проблема?

Собственото осъзнаване на терапевта.