Арт терапия

Арт терапия

Арт-терапията е  метод на психотерапия, който се използва за повлияване на психичните процеси чрез творчество. Най-често се използва рисуването, моделиране, музика, танц, писане, четене, актьорска игра и др. Арт-терапевтичната работа помага за по-ясното изразяване на личните преживявания, проблеми и вътрешните противоречия на човек. Особено полезно е това за хора, които не са в състояние да говорят за травматичното преживяване. Фантазията, въображението, изразени чрез рисунка или актьорска игра, много често дава възможност за работа с клиента по-свободно.