Социална тревожност

Поведението на човек в неговото социално обкръжение. Страх в социални ситуации и взаимодействия, в които човек е изложен на взаимодействия с непознати, как се представяме пред другите и как те ни възприемат (оценяват, приемат).