Проблеми във взаимоотношенията

Как да привличаме и задържаме контакт? Как стоим във връзка? Какви модели на поведение повтаряме от нашите родители и какво ни пречи да се радваме на пълноценна връзка?