Неувереност

Променливост на настроенията, свръх емоционалност и нестабилност, която подтиква човек да предприема няколко дейности едновременно. Колебанията често са бурни.

Неудовлетвореност, липса на мотивация, ниска самооценка, неуравновесеност