Личностно развитие

Всеки човек е подобен на другите хора и различен с уникалния характер на своя жизнен опит. Неговата неповторимост, най-оригиналната част от неговия Аз, представлява същността на неговата личност. Изучаването й и достигането на дълбините й е важно и полезно, тъй като именно психологическите условия изиграват основната роля в изграждането на човека.