Пътят на най-малкото вложено усилие

Пътят на най-малкото вложено усилие


Всичко „се случва” без всякакво усилие и ако не се случва така, то това само показва, че по-друг начин това би могло да стане по-лесно!

Животът винаги върви по пътя на най-малкото вложено усилие, т.е той пести енергия.

Когато се намираме във фаза на разпускане, ни спохождат най-важните идеи.

Творческо въображение, вдъхновение не могат да „се постигнат на сила” и да бъдат принудени да ни споходят. Те са деца на лекотата, на залисаността в играта.

Бъдете като децата!” значи също: В живота не става въпрос за това да работим, а да играем.

Животът е лек, лесен, хармоничен и изпълнен с любов.

Да вземем за пример любовта. Може ли да бъде истинска любов ако кажа: „ Полагам усилия да те възвися”, или „Трудно ми е да те обичам”, или „ Да те обичам за мен е борба”, или „Опитвам се да те обичам”!? Значи нещо не е както трябва!

Любовта е лесна, лека, хармонична, не изисква усилие. Любовта винаги казва „Да!”

И точно такъв е действителният живот. Животът не е труден.

Нека погледнем природата. Какво в природата е трудно? Трудно ли й е на пеперудата да лети? Нужни ли са усилия на един мишелов да остане във въздуха? Бори ли се лястовицата ,за да остане във въздуха? Природата не се опитва да расте, тя просто расте.

Ако си усложняваме живота, то е само защото съзнателно или несъзнателно сме решили това.

Но това не е животът, какъвто може да бъде! Животът казва: „Направи по-малко и постигни повече!” или „ Ще постигнеш повече чрез игра отколкото чрез работа.” Една река просто тече. Там няма работа, няма усилие и никаква борба.

Животът иска от нас да му се доверим, да се оставим на течението, да станем сами част от това течение.


“Духовните закони на живота как да ги разпознаем, разберем и прилагаме” -Курт Тепервайн