Как можете да създадете безгранично богатство

Как можете да създадете безгранично богатство


Сега си представете:

1. Вселената е пълна с изобилие.

2. Вселената по всяко време е готова да сподели с вас изобилието си , вие трябва само да му дадете възможност „за проявление” като духовно влезете „в негово владение”.

3. Всичко започва с една идея. Идея, която не се е осъществила, е пропилян шанс.

4. Животът реагира само на вашите указания. Ситуации, обстоятелства, срещи, случайности, пари, всичко следва вашите съзнателни или несъзнателни указания. Всяка мисъл за липса и ограничаване е указание.

5. Вашето „вътрешно измерение” определя тази част от изобилието, която може да се прояви във вашия живот. Не можете да прекрачите извън това вътрешно измерение, но можете във всеки момент да го разширите – чрез непрекъснато разширяващо се съзнание за благоденствие.

Благоденствието започва в съзнанието.

Всеки може да получи само това, което вече е в негово духовно „владение”.

6. Цялото външно благоденствие е само отражение на вътрешната действителност. Причината за всичко, което намира проявление в реалността, има духовна природа и така духовното благосъстояние е първата крачка към външното благоденствие. Богатството се развива отвътре навън.

7. Част то повелята на нашето съществуване е да живеем в благоденствие, и всеки недостиг е послание, че повелята на битието не е разбрана и изпълнена.

8. Да живее в благоденствие може само този, който е „състоятелен”. Състоятелен е всеки, който може да направи нещо, и който може да направи много, е много състоятелен. Който притежава много, е просто заможен.

Ето защо е важно човек да развива вътрешния си потенциал, истинските си умения, за да може благоденствието безпрепятствено да намери проявление като реалност.

9. Благоденствието потича обратно към нас, ако сме готови да дадем, да служим и да дарим. Това е тайната на изобилието, живот в предопределението и само-определението.

10. Призовани сме към живот в благоденствие като следваме нашето призвание. Това е житейски успех!

11. АЗ СЪМ АЗ-САМИЯТ. ВЪРВЯ ПО СВОЯ ПЪТ.

12. Превърни се в дар и животът ще ти дари всичко, което желаеш.


“Духовните закони на живота как да ги разпознаем, разберем и прилагаме” -Курт Тепервайн