Да можем да влизаме в резонанс с намеренията

Да можем да влизаме в резонанс с намеренията


Съзнателно мога да вляза в резонанс или пък не с всяко нещо, което искам да постигна. Моето намерение и моята вяра са достатъчни, за да накарам това да се случи.

Ако външно имам определено намерение, но вътрешно съм убеден в точно обратното, моето намерение естествено не може да се осъществи, тъй като силите вътре в мен си противостоят и взаимно се блокират.

Така би трябвало да се науча да влизам в резонанс преди всичко с успеха, тъй като всеки в живота има нужда от успех.

Но учудващо много хора имат отрицателна нагласа към успеха и така много сигурно го възпрепятстват. При неуспехи те стават тъжни или агресивни, според личността и характера си, без да знаят, че те самите са причината за това и преди всичко, че могат по всяко време да променят това. По този начин мога енергийно да настройвам като телевизионна програма моите житейски обстоятелства, качеството на събитията и ситуациите, случайността и също както при телевизора мога с дистанционното да ги превключвам според желанието си, и то по всяко време.

Следователно ако „жизнената ми програма” в сегашния й вид не ми харесва, просто превключвам на друга честота и програмата веднага се променя.

Моята променена вибрация може да се появи например като харизма, така че от небето да ми падне това, за което другите напразно полагат толкова много усилия. Това е като при мисленето: не мога да ви обясня, как се прави това, как една мисъл се случва, а друга не, как едно нещо го мислим, а друго не, но всеки го може и просто го прави!

Намерението е достатъчно то да се случва.

Но така, както през цялото време и без това в мен протичат мисли, така несъзнателно променям непрекъснато моята енергийна вибрация. Сега става въпрос за това да го правя преднамерено и съзнателно по желания начин.

Във вашата власт е да трансформирате енергията.

Тъй като всеки човек има различна вибрация, той и възприема нещата по различен начин, но вярва, че нещата изглеждат така, а не по друг начин.

При боравенето с енергията най-напред се научавам да не предизвиквам и да не привличам повече нежеланите събития.

След това се научавам да предизвиквам и привличам желаните събития.

По този начин мога на енергийно ниво да променя за един миг всичко и всичко е променено в същия момент. Зависи от това, колко време е нужно, за да се случи тази енергийна промяна, за да се прояви в реалността.

Това се случва тогава, когато и ако е подходящо.

Трябва следователно най-напред да се науча да осъзнавам моето енергийно състояние, моята енергийна ситуация, за да проумея, че нещата въобще не могат да бъдат различни от това, което са.

Само след като променя своята вибрация, мога да променя нещата.

В коя честота би трябвало да навляза, за да постигна желания резултат?

И тогава създавам съответната вибрация на енергията, и то се случва.

По този начин мога да променя всяка нагласа към дадено нещо.

За да възприема съответната вибрация, първо осъзнавам:

Какво обичам особено?

И как се усеща това нещо чрез сетивата?

И какво въобще не харесвам?

И как това се усеща енергийно?

Сега имам сетивност за енергията на отхвърлянето и на притеглянето. Правя си списък на това, което обичам и не обичам и така изработвам усет за различните степени на отхвърляне и привличане.


“Духовните закони на живота как да ги разпознаем, разберем и прилагаме” Курт Тепервайн