Болестта сама намира хората

Болестта сама намира хората


Като ви посети някоя болест, не се плашете, но изучавайте характера й.

Има болести с груб характер. Дойде ли такава болест у човека, тя го заставя да вика, да се сърди, да удря и т.н.

Болестта взема нещо от тялото на човека, но нищо не дава.

Който е боледувал, той всякога е дал нещо от своето тегло. Като оздравее, отново набавя изгубеното.


СТРАХ ОТ БОЛЕСТИТЕ
Мнозина от вас се плашат дали ще оздравеят, дали ще мине болестта им. Те се боят от смъртта. Писано е на човека, дали ще умре от дадена болест или не. Лекарите казват за някой болен, че ще умре. –
Няма да умре. Когато трябва да умре, и здрав да е човек, пак ще умре…

На всеки човек е определено точно кога ще замине.


Не се плашете от болестта или от страданието. Те идват при вас да ви научат нещо, да придобиете някаква
опитност, да се калите. Като прекарате болестта, все ще имате някаква придобивка – по-силни ще станете. Хората се плашат от болестите и гледат на тях като на зло.
Не, болестите са привилегия за човека.

Защо се страхувате от болестите?

Те са професори, които преподават уроци на болния. Докато лежи, болният учи преподадените уроци. Чрез болестта той придобива нещо ценно: ако е бил непослушен, започва да слуша, подчинява се на лекарските съвети… Ако е бил груб, сега става мек, внимателен към всички.
Болестта е теляк, който иде да те разтрива. Ще те разтрие малко, докато извади простудата навън, и ще си
замине. Ще внимаваш да не остане дълго време в тебе, да ти охлузи кожата.

Не се смущавайте от болестите и недъзите в света.


Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за него.


Като ученици, вие не трябва да се страхувате от смъртта, нито от болести и изпитания.

ПРОВЕРКА НА ЧОВЕКА
Болестите са вашите барометри. По тях се съди доде сте стигнали и какво ви липсва. Докато минавате
още през болестите, благодарете на Бога и молете се да ви помогне да разберете какво ви липсва. Засега те представят отрицателната страна на вашия живот. Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота.


Страданията, болестите са условия, чрез които проверяват доде е достигнало съзнанието на хората.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО