Неврологични заболявания

Неврологични заболявания


За разлика от нервните оплаквания тук в основата са заложени конкретни промени в нервите.

Противно на мозъчното натъртване и менингита тези заболявания имат хроничен характер. По тази причина трябва да изходим от факта, че смущенията са по-дълбоки и продължителни. Успоредно с тежките заболявания като мултиплената склероза и епилепсията могат да се диференцират две подгрупи: смущения на т. нар. пирамиден път, отговорен за волята и подчинената двигателна координация, и нарушения в екстрапирамидните пътища. Като разпростираща се структура пирамидният път се грижи за задържане на мускулните рефлекси и за намаляване на тяхното напрегнато състояние. По този начин той поставя под контрол частния живот на мускулите. Ако в пирамидния път се появи прекъсване, това задържане отпада и възникват еластични парализи. По-голямата част от нервните влакна на пирамидния път се кръстосват на нивото на черепната база. Поради това смущенията в оросяването водят до увреждания на противоположната страна.

Така наречената екстрапирамидна система е отговорна за регулирането на мускулното напрежение, за несъзнателните и координирани движения, за равновесието и телесната стойка.

В случай на смущение се разграничават две подгрупи:

    A. Водещите до неподвижност и вкочаненост хипокинетични синдроми като болестта на Паркинсон.

    B. Хиперкинетични синдроми със своеобразни неконтролирани движения.

Тук могат да бъдат споменати витовото хоро, както и по-рядко срещаните заболявания като атеозата – с напомнящи гърченето на червей движения – и бализма – с въртеливи движения.

Въпроси

1. Какви чувства прикривам зад маската на заклет покерджия?

2. Кои страхове са сковали крайниците ми? Кое поглъща говора ми?

3. Смъртният страх предизвиква ли у мен мъртвешко вцепенение?

4. Кой страх и коя амбиция ме объркват вътрешно и пречат на моя вътрешен покой?

5. Коя висша цел ме прави така неспокоен и недоволен?

6. Как изграждам комуникацията си, че тя по-скоро пречи на общуването, отколкото го улеснява?

7. Към какво насочвам силите си и каква е моята цел?

8. Къде пресилвам активния мъжки полюс? С какво съм задължен на пасивния женски полюс? Как се чувства детското в мен?

9. Кое в живота ми е останало несдъвкано?

10. Къде съм заложил повече на външното количество, отколкото на вътрешното качество?

11. Какво е отношението ми към горното и какво – към долното; към собствения ми вътрешен свят? Какво представлява за мен съотношението между вътрешен и външен свят?


Болестта като език на душата – Рюдигер Далке