Въпроси

Въпроси


1. Живея ли със своя собствен живот, или се оставям да ми го определят други?

2. Рискувам ли да заложа главата си, или нравя гнили компромиси заради спокойствието си?

3. Оставям ли пространство за своята енергия, или винаги я подчинявам на предварително зададените правила и постановки?

4. Позволявам ли си да изразявам агресия, или върша всичко в себе си или със себе си?

5. Каква роля играят в живота ми промените? Имам ли смелостта да се разпростирам в нови области? Дали съм продуктивен и жизнен?

6. Имат ли стойност в живота ми комуникациите и житейското общуване, или най-добре общувам със самия себе си?

7. Позволявам ли си понякога „да карам през просото“, или се нагаждам към всичко?

8. Дали при мен душевната и телесната защита са в хармония, или телесното е отслабнало за сметка на душевното?

9. Каква роля играят в живота ми двата основни въпроса: Откъде идвам? Накъде отивам?

10.     Има ли голямата и всеобхватна любов някакъв шанс в моя живот?


Болестта като език на душата – Рюдигер Далке