Защо психотерапевтът не може да ви промени

Защо психотерапевтът не може да ви промени


Никой никого не би могъл да промени. Точка, това е.


Само вие сте в състояние да го сторите. Никой друг. Другите може да си приписват заслугите за промяната ви, но то е, защото сте им позволили (индиректно или открито) да мислят така. Вашата промяна е изцяло под ваш контрол. Вие избирате какво да правите и какво не, на кои мисли и чувства да реагирате и кои да игнорирате. Вие избирате кога да сте зависими и кога да отстоявате себе си. Ако изберете да предадете властта над себе си на някой друг, то вие го овластявате и вие сте тези, които ще решите кога да си я върнете обратно.


Не случайно използвам толкова пъти думата избирате, за да наблегна върху това, че вашият живот
е под ваш контрол.
Дори когато не чувствате, че го управлявате, вие сте тези, които сте преотстъпили
властта на някой друг.

Защо идеята, че избираме и контролираме живота си, е толкова трудна за приемане?

Може би защото първоначално, като деца, сме били безпомощни и неспособни да избираме. Тези, които са се
грижили за нас, са имали решаващата власт върху ни. За да оцелеем, напълно сме зависели от тях. Започнали сме живота си с чувството на безпомощност, а щом сме понечили да отстояваме себе си (обикновено това става на около двегодишна възраст), са ни наричали „ужасни“ и често са ни наказвали, задето не сме били покорни или „добри“.

Ето как бързо сме започнали да се страхуваме да сме „лоши“, тоест да правим това, което искаме.


Основна потребност на човека е да бъде обичан: дори и да е нахранено и изкъпано, детето може да умре без докосване и обич. Кожата ни се нуждае да бъде докосвана, телата ни се нуждаят да бъдат прегръщани, душите ни се нуждаят да се чувстват обичани. Бихме платили висока цена, само и само да задоволим тези нужди. Много често цената е чувството, че предаваме себе си. Учили са ни да предаваме властта над себе си и че тези, които я поемат, в замяна ще ни даряват любов. За жалост не е така. Парадоксът е, че хората повече харесват цялостните“ личности, тези с непокътната власт над себе си, отколкото безпомощните и зависимите. Още като деца, а после и като юноши сме разбрали, че това, което искаме, се руши от по-силните ни родители, учители и от връстниците ни. Тогава кога да разберем, че повече си струва да даваш израз на личната си воля и власт?

Ако сме късметлии, ще го научим в хода на здравословни взаимоотношения или намирайки си подходящи ролеви модели.

Ако обаче не сме попаднали на такива, психотерапевтът би изпълнил тази функция. Но нито той, нито ролевият модел, нито обичащият ви приятел може да ви промени. Те биха могли само да осигурят атмосфера и условия за обрат у вас. Да ви насърчават да отстоявате своя Аз, да си възвърнете властта над себе си, да поемате рискове, да правите грешки и да знаете, че винаги сте приети и ценени.


Никой не е в състояние да ви промени.

Вярно е и обратното. Вие не можете да промените никого, освен себе си.

Психотерапевтът ще ви помогне да концентрирате вниманието си върху собствената личност. В резултат на времето и енергията, вложени в това да се промените, ще се почувствате по-силни и по-цялостно контролиращи себе си. Ще спечелите вие и ще ви ценят за онова, което сте направили.


Джобен психотерапевт – Сузана Макмахън