Напътствие

Напътствие


Ако си представяте общуването като състояние, в което ръководите друг човек или му внушавате нещо, ще загубите. Така ще намалите броя на хората, с които можете да си взаимодействате ефективно.

Ще загубите и в личния си живот, тъй като ще започнете да се безпокоите за това кой ви управлява.

Аз мога да внуша на човек нещо отрицателни и вредно. Мога да го излъжа, да му причиня болка. Но разбирам много добре, че по този начин вредя на себе си.

Хората си взаимодействат помежду си навсякъде и винаги. Те не могат да не правят това, тъй като са свързани помежду си с невидимите нишки на съпричастността – съпричастност към целия свят.

Ние живеем в общо информационно-енергийно пространство. Дори двама човека да се намират на огромно разстояние един от друг, те общуват на фината основа на чувствата, емоциите и мислите.

Както знаем, за мислите не съществуват разстояния. Ние не живеем изолирано от заобикалящия ни свят. Ние и всичко онова, което е около нас, представляваме едно цяло.

Когато всеки осъзнае това, ще престане да вреди на Природата и на хората край себе си.

За себе си мога да кажа, че напоследък престанах дори да плюя. Започнах да възприемам и да усещам Земята като жив организъм.

Кажете ми, ще ви бъде ли приятно, ако някой се приближи и се изплюе върху вас? Тогава защо си позволяваме да плюем върху Земята, да я замърсяваме със своите отпадъци и да се ровим в недрата й?

При общуването на хората сега става същото. Обикновено ние общуваме лекомислено. Почти не се интересуваме от последствията. Едва ли се замисляме за целите на общуването. Никаква екология. Просто си мърсим взаимно в душите.

Ако срещна даден човек, значи двамата с него имаме общо съзнание и общ свят. Той отразява мен, а аз отразявам него. Именно затова ние не можем да не си взаимодействаме помежду си. Ето защо, трябва да направя така, че това взаимодействие да е приятно и полезно за всички.

Разбира се, вие можете да причините болка на даден човек, да го обидите или да се обърнете към него с най-неприличните думи. Но така вие ще се отнесете лошо към самите себе си.

Пак по този закон за отражението. Всеки човек в този свят е ваша проекция и това означава, че ако причинявате болка на него, вие причинявате болка на себе си.

Предлагам ви да възприемате процеса на общуване като пътешествие. Пътешествие в друга реалност. С какво ще се върнете от това пътешествие? Ще ви направи ли то по-мъдри, или ще ви отнеме и Последните сили? Всичко зависи от вас.


Ваксина против стрес Д-р Валерий Синелников