Как програмираме сами подсъзнателния си разум

Как програмираме сами подсъзнателния си разум


Спомнете си няколко неприятни ситуации от своя живот.

Това могат да бъдат ситуации, в които са ви обидили, ударили или предали.

До този момент вие сте мислили като жертва:

– Причиниха ми болка.

– Използваха ме.

– Той/тя е виновен/виновна за моите проблеми.

-Аз съм виновен/виновна за всичко. Не трябваше да постъпвам така.

– Светът е несправедлив.

Не е нужно да си припомняте подробности.

Най-важното в това упражнение е да се научите да мислите по нов начин от гледна точка на отговорността.

Сега се опитайте да погледнете на тази ситуация от друг ъгъл.

Светът около нас е отражение на нашите мисли, чувствай емоции.

Всичко онова, което е в нашето подсъзнание и в нашата душа, се проявява външно. Няма случайни събития.

Всичко в този свят е закономерно

Затова първото, което трябва да кажем при анализа на всяка ситуация, е следното:

-Това е моят свят, моят живот.

Всички събития в живота си създавам сам/сама заедно със заобикалящия ме свят.

Всичко и всички в този свят ми помагат при възникването на различните ситуации.

И тази ситуация създадох сам/сама заедно с другите хора.

По-нататък – в зависимост от ситуацията:

-Ако са ме обидили, това означава, че аз съм се обидил с помощта на този човек.

-Ако са ми причинили болка, това означава, че аз съм си причинил болка, като съм използвал агресията на този човек.

-Ако са ме предали, това означава, че аз съм се предал с помощта на този човек.

– Сам съм избрал ролята на жертва и съм привлякъл тиранина в своя живот.

Вместо фразите:

– Аз съм болен/болна;

-Аз съм изморен/изморена;

– В депресия съм.

Опитайте да кажете:

– Сам/сама съм си причинил/причинила заболяването;

– Сам/сама съм си причинил/причинила умората; – Сам/сама съм си причинил/причинила депресията.

Сега сравнете двете състояния.

Първото – това е състояние на жертва, изпълнено с болка и страдания. В този случай ние се отъждествяваме с проблема и той (т.е. проблемът) започва да властва над нас.

Именно така хората програмират подсъзнателния си разум за влошаване на ситуацията и за подсилване на негативното състояние.

Второто представлява преход към позицията на стопанин.

Ние преставаме да се отъждествяваме с проблема и със своята слабост. И поемаме контрола над ситуацията в свои ръце.

Достатъчно сте играли ролята на жертва или тиранин, още повече че тази игра ви носи неприятности. Старата роля едва ли ще ви помогне да постигнете това, което желаете.

Трябва само да си спомните, че вие сте вълшебник.

И можете да влияете върху заобикалящия ви свят със своята лична сила. А степента на вашето влияние зависи от количеството на тази сила.

Ако бъдете в позицията на жертва или тиранин, вие никога няма да можете да натрупате по-голяма сила.

Само ще я пилеете.


Синелников, Валерий – Книгата „Ваксина против стрес“