Всеки човек сам създава своя свят

Всеки човек сам създава своя свят


Ние създаваме своя свят чрез своите мисли, чувства и емоции.

Тоест, нашето тяло, душевното и физическото ни здравословно състояние, отношенията в семейството с близките, отношенията с хората и обкръжението ни, работата, финансовото положение – всичко това е отражение на нашите мисли, чувства и емоции. ВЪНШНОТО ОТРАЗЯВА ВЪТРЕШНОТО.

След като ние сами създаваме нашия свят, значи можем да го променим.

С други думи, ако нещо в личния ни живот не ни устройва, можем да го променим, като открием и отстраним причините за един или друг проблем и като създадем нещо ново. Необходимо е да се обърнем навътре, към себе си и да променим подсъзнателната си програма на поведение, тоест да се променим ние самите.

Ако искате да промените заобикалящия ви свят и хората от вашето обкръжение, помнете, че всичко, което ви заобикаля, е отражение на самите вас. Затова започнете от себе си. Когато се промените, ще се променят и заобикалящите ви хора и вашият свят. Просто ще се задейства принципът на отражението.

Този закон осигурява великия порядък и хармонията, висшата справедливост и чистотата на Вселената.

„На всекиго според вярата му!“ – това са думи от Библията.

Нашето действие не започва от думата, нито от движението, а от мислите и емоциите ни.

Мисълта – това е универсална форма на енергия. Нашите мисли и чувства се материализират, тоест превръщат се в реалност.

Мисълта като форма на енергия, зараждайки се в душата, не изчезва никъде.

Действа ЗАКОНЪТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА.

Всяка мисъл, изпратена във външния свят, се връща обратно при вас в един или друг вид. ПОДОБНОТО ПРИВЛИЧА ПОДОБНОТО.

Ако нашите мисли са агресивни, събитията, които ще ни се случват, също ще бъдат неприятни и болезнени.

Ако мислите ни са съзидателни и са изпълнени с приемане и любов, те се превъплъщават в реалност, която ни носи само приятни преживявания.

МЕЖДУ САМАТА РЕАЛНОСТ И МОДЕЛА НА СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ, НЕИЗБЕЖНО СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМА РАЗЛИКА. Нашият подсъзнателен разум създава модел на света, като използва информацията и енергията от Реалността и предлага този модел на живот на нашето съзнание.

С други думи, нашето съзнание се намира в ролята на наблюдател и оценител на събитията, които ни предлага подсъзнателният разум.

Моделите на света, създавани от всеки нас, се различават един от друг. С други думи, ВСЕКИ ЧОВЕК ЖИВЕЕ В СВОЙ СВЯТ, различен от всеки друг.

Онзи модел на Реалността, в който живеем, съответства на подсъзнателната ни програма, която се формира в детството; по такъв начин външното отразява вътрешното.

Вселената (Реалността, Действителността, Господ, Светът) представлява непостижима сила, енергия, притежаваща свръхсъзнание, а човешкото съзнание е само част от Вселенското, Божественото съзнание.

ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕ ДА ПОЕМЕ ВЪРХУ СЕБЕ СИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ СВЯТ.

Да поемеш отговорност за живота си означава пълен отказ от обвинения към околните и самия себе си, освобождаване от всякакво съчувствие и съжаление, от критика, обвинения и омраза.

Всички ситуации в живота се създават или привличат чрез нашите мисли и подсъзнателни програми.

Ако нещо в другите хора не ви харесва, то това задължително се намира в подсъзнанието ви (същото е положението и ако нещо ви харесва). Откажете се от желанието да промените заобикалящия ви свят, хората, близките си. Приемете ги такива, каквито са. Променете се самите вие – тогава и светът ще се промени.

Ако избягвате нещо, зад това се крие някакъв страх или някаква болка, тоест нещо, което трябва да изживеете и от което да извлечете максимален позитивен урок.

Когато човек поема отговорността за своя свят, за своя живот, той получава свобода на избора. Той е свободен сам да избира какви мисли ще използва.

Анализирайте подсъзнателните си програми на поведение, мислите и емоциите си. Преразгледайте отново целия си живот от гледна точка на новите ви възгледи за света.

Синелников, Валерий – Възлюби своята болест