Какво са мислите

Какво са мислите


Мислите се пораждат от човека и притежават универсална енергия.

Силата на мисълта е огромна. Учените са изчислили приблизително, че енергията на информационното поле на човека е толкова пъти по-мощна от енергията на разпада на атомното ядро, че за това число просто няма име. Това е число с повече от сто нули.

Хората не подозират какви ресурси се крият в самите тях.

Те притежават съзидателна и разрушителна сила.

Когато човек се обиди, той изпраща на другия мисъл с разрушителна сила и тя се връща обратно при него под формата на болка и страдание.

Когато прояви любов, той излъчва съзидателно чувство и то се връща при него във вид на радост и успех. Оказва се, че на подсъзнателно ниво хората буквално се унищожават взаимно, а после се чудят защо болестите не намаляват и защо по света има толкова много насилие.

Има една интересна особеност. Ако човек започне да се променя вътрешно, той се лекува сам.

Освен това, той създава около себе си особено пространство, което оказва благотворно въздействие върху обкръжението му.

Ако страдате от някакво заболяване, значи подсъзнателният ви разум сигнализира, че в подсъзнанието ви съществуват поведение и мисли, които са в противоречие със законите на Вселената.

За да се излекувате, е необходимо:

Първо, да си изясните какво е това поведение и какви са тези мисли.

Второ, да изучите законите на Вселената, тоест да познаете Истината, както са казвали древните мъдреци.

Причините за възникването на всички болести и страдания в личния живот могат да се сведат до три основни такива:

1) неразбиране на целта, смисъла и предназначението на вашия живот;

2) неразбиране и неспазване на законите на Вселената;

3) наличие на пагубни мисли, чувства и емоции в подсъзнанието и съзнанието.

1. Човекът съществува независимо от околната среда.

2. Околният свят е свят на враждебни и съюзнически сили. Свят на доброто и злото.

3. Организмът ни е атакуван от определени враждебни сили (микроорганизми, физически и химически фактори, действията на хората). Ние постоянно се намираме под обсада.

4. Унищожавайки болестотворните микроорганизми, ние побеждаваме. А след края на войната организмът ни трябва да възстанови разклатеното от болестта здраве.

5. Има „слаби“ болести, с които е лесно да се преборим (например простудата). Но също така има и силни болести (така наречените „неизлечими болести“), които е невъзможно да бъдат победени. Някои от болестите могат да бъдат предотвратени, като укрепваме защитните сили на организма (като се ваксинираме и се каляваме).

6. Опазването на здравето – това е борба.

7. Болестта – това е зло, с което трябва да се борим с всички сили.

8. Задачата на лекаря е да помогне на болния да победи болестта. За целта трябва да му се постави диагноза, тоест да се даде име на болестта-враг. А после да се реши с какви средства да се води борбата.

9. Фармацевтичната промишленост създава все помощни средства за борба с болестите. Прогресът в медицината се определя от създаването на по-съвършени средства за борба със заболяванията.

10. Понякога ние побеждаваме болестта, друг път тя печели битката. Дори ако се научим да побеждаваме някои болести, в крайна сметка ще загубим войната, защото ще умрем.


СИНЕЛНИКОВ, В. „Възлюби своята болест“