Седем стъпки към благоденствие

Седем стъпки към благоденствие


Стъпка едно е признателността.

Независимо дали се чувстваме благоденстващи в момента, истината е, че повечето от нас в съвременното общество живеем сред невероятно материално и какво ли не още благополучие. Каквито и да са личните ни проблеми и предизвикателства, важно е от време на време да се поспираме, признателни за всичко, което имаме на различни нива.

Трябва буквално да изброяваме с колко неща сме благословени, да благодарим за тях, да си позволяваме да им се радваме и да се наслаждаваме на преживяването на благоденствието, което вече имаме.

Стъпка две е осъзнаването.

Всички имаме определени схващания, нагласи, убеждения и емоционални модели, които ограничават нашето преживяване на благоденствието.

Израстването и себеосъществяването ни могат да бъдат възпрепятствани от дълбоко чувство за липса на достойнство, малоценност, страх от провал или успех, конфликтни чувства и убеждения относно парите и редица други проблеми.

Повечето от тези вярвания и модели са поначало несъзнателни. Не ги познаваме, но те управляват живота ни.

В мига, в който започнем съзнателно да ги разпознаваме, започваме да се приближаваме към истинския избор в живота си.

Стъпка три е изцелението.

Не можем да се променим насила, но можем да подкрепим и усилим процеса на промяна, през който преминаваме. Разбира се, има много начини да подкрепим изцелението и развитието си.

В различните моменти от пътуването ни са удачни и полезни различни инструменти и похвати; освен това, някои неща са полезни за едни, но не и за други хора.

Вярвам, че интуитивно знаем кое е добро за нас в даден момент и можем да се научим да се доверяваме и следваме вътрешното си чувство. Изцелението трябва да се постигне на всички нива на съществуването ни – духовно, ментално, емоционално и физическо.

Трябва да признаем факта, че животът е неспирно приключение на изцелението и израстването.

Много е важно човек да получава помощ и подкрепа от другите, защото те са ни нужни по пътя. Ценен помощник в процеса на изцеление може да бъде добрият терапевт, учител, лечител, група за подкрепа, мъдър приятел или наставник.

Стъпка четири е да следваме собствената си истина.

Всички ние дълбоко в себе си притежаваме съкровено чувство за онова, от което се нуждаем и което е правилно и добро за нас. За да можем да достигнем до него, трябва да обръщаме внимание на чувствата и интуицията си. Трябва да се научим да се вслушваме в себе си и да се доверяваме на доловеното. Трябва да поемаме риска да постъпваме така, както смятаме, че е редно.

Даже да грешим, трябва да го правим, за да се учим и израстваме.

Стъпка пет е създаването на визия.

Как би изглеждал и какво би било чувството от изпълнения с истинско благоденствие живот?

Къде и как бихте искали да живеете?

Как бихте се чувствали?

Какви бихте искали да бъдат взаимоотношенията ви с другите?

Каква работа или творческо изразяване бихте си избрали?

Какви други аспекти на начина ви на живот можете да си представите?

Как би протичал един обикновен ваш ден?

Как бихте се чувствали в края на деня?

Важно е да си представите всички тези неща.

Въображението е могъщ инструмент на сътворението.

Стъпка шест е поставянето на цели.

След като получите усещане за цялостния образ на благоденствието, можете да си поставите конкретни цели.

Целите могат да ни помогнат да постигнем яснота, вдъхновение и съсредоточаване. Те обаче могат да работят и срещу нас, ако сме твърде силно вкопчени в тях или прекалено усърдно се стремим да ги постигнем. Затова се опитвайте да не настоявате да се осъществяват по определен начин или в определен срок. Не се безпокойте как ще ги реализирате, а позволете на висшата творческа сила да се погрижи за детайлите.

Придържайте целите си леко, като връвчица на балон, и им позволявайте да се променят и еволюират така, както го правите вие.

Следвайте интуицията си. Ако дадена цел е добра за вас, тя ще се разгърне по естествен начин. Позволете на вътрешния си наставник да ви води.

Стъпка седем е споделянето на даровете.

Следвайки тези стъпки, ще откриете, че по естествен начин изразявате и развивате особени дарби и способности, с който сте дошли в живота. Когато следвате сърцето си и сте се посветили на изцелението и израстването, просто няма начин да не ставате все повече личността, която трябва да бъдете. Стига да не сме блокирали способността си да успяваме и получаваме, животът винаги ни възнаграждава по подходящ начин за онова, което даваме. Отвръщайки на призивите, ние развиваме правилен начин на живот.

Възможността да споделяме даровете си и чрез това да променим света е едно от най-удовлетворителните преживявания, които можем да изпитаме в живота, и съществен елемент от сътворяването на истинско благоденствие.