Пътят на трансформацията

Пътят на трансформацията


Какво е благоденствието?

Дайте си минута да помислите какво разбирате под тази дума.

-Много пари?

За съжаление, повечето от нас не преживяват благоденствие, колкото и пари да имат.

А истината е, че благоденствието няма толкова общо с парите, колкото обикновено си мислим.

Какво, в такъв случай, представлява то?

Аз вярвам, че благоденствието е преживяването да имаш много от онова, от което истински се нуждаеш и искаш в живота си, материално и нематериално.

Благоденствието е вътрешно преживяване, а не външно състояние.

И това преживяване не е обвързано с притежаването на определено количество пари. Макар да има отношение към парите, то не се поражда от тях. Няма такова финансово обилие, което да гарантира преживяването на благоденствие.

Възможно е да изпитваме чувство на благоденствие при всякакви доходи, с изключение на случаите, когато не можем да удовлетворим основните си физически нужди. При всички нива на доходи съществуват проблеми и при всяко ниво на доходи може да има благоденствие.

Три са подходите към парите и благоденствието, на които най-често се натъквам.

Първият е материалистичният светоглед.

При него парите са ключът към получаването на онова, което искаме в живота си.

Човек се фокусира изцяло навън.

Вярва, че удовлетворението и постигането му идват от сферата на материалното.

Вторият подход е трансцедентният, духовен светоглед.

В тази философия парите са характеристика на материалния свят, който на определено ниво представлява капан, затвор, съблазън да се отдалечим от духа. Фокусът е насочен изцяло навътре.

Човек вярва, че удовлетворението идва от духовната сфера, а благоденствието – от опростяването на физическите нужди до абсолютния минимум.

Той се обръща към връзката с духовното, за да намери радост и удовлетворение.

Следва подходът, който наричам светоглед на Новата епоха.

Привържениците на тази философия разбират, че физическият свят е огледало на съзнанието.

Парите отразяват нашите вярвания и убеждения, така че ако променим мисленето си и имаме воля и готовност, можем да постигнем безмерно богатство.

В този опит за изграждане на мост между вътрешния и външния свят, стратегията за благоденствие е човек да промени мисленето си, за да получи толкова, колкото желае.

И трите светогледа съдържат елементи на истина и могат да бъдат полезни или подходящи в различни моменти.

Има още една гледна точка.

Това е разбиране за парите и благоденствието, което заимства от всички описани дотук подходи, но преминава отвъд тях.

То ни предлага рамка, чрез която да разбираме и използваме отношенията си с парите като огледало, което да ни води към истинско благоденствие.

По същността си, парите са символ на енергия. Всичко във вселената е създадено от енергия.

Тялото, умът, емоциите и духът ни се състоят от енергия. Парите са разменно средство, което сме създали, за да представлява творческата ни енергия.

Финансовото ни състояние отразява онова, което чувстваме по отношение на качествата, които съзнателно или несъзнателно свързваме с парите.

Затова на едно по-дълбоко ниво, ако се чувстваме недостойни за успех и щастие, сами си пречим да спечелим повече пари.

Или пък, ако дълбоко в себе си се чувстваме несигурни, а парите за нас представляват власт и положение, можем да бъдем подтикнати да трупаме богатство с надеждата то да ни донесе сигурността и утвърждаването, за които копнеем.