Техники на себеутвърждаване

Техники на себеутвърждаване


Изброяването на техниките изглежда занимателно и почти забавно:

Развалената плоча,

Непроницаемата преграда.

В действителност въпреки тези кабалистични формулировки това е нещо съвсем сериозно. Можете да си служите с техниките почти при всякакви житейски обстоятелства. Благодарение на тези методи, които са достъпни за всички, ще успеете да се защитите, да устоите, да се освободите от противоречията си, да разрешите конфликтни ситуации. Ще разберете как да казвате „не“, как може да изразите несъгласието си, да отговорите на критики и да отправите вашите. В крайна сметка, ще сте в състояние най-после да кажете това, което мислите и чувствате, без да нагрубявате околните.

Но не забравяйте – не се превръщайте в манипулатор, нито в тиранин.

Развалената плоча“ или умението да повтаряме.

„Развалената плоча“ ще ви позволи да поддържате мнението си въпреки всички пречки, като го изразявате с постоянство и твърдост. Както лодка, която продължава пътя си въпреки теченията, така и вие ще отстоявате становището си спокойно, ще повтаряте отново и отново едно и също, докато събеседникът ви разбере, че съпротивата ви е много по-силна, отколкото си е представял. Той ще се досети, че имате твърде непоклатими възгледи и че не сте готов да се откажете от тях.

Може да променяте формата на изказването си, стила и структурата на фразите, но държите непоколебимо на своето.

Съдържанието на посланието трябва да остане непроменено, показвайки вашата решителност.

При условие, че не се нервирате и запазите любезността си. В противен случай ще минете за ограничен и упорит човек.

Въпросът е да устоите.

За да си помогнете в случая, е важно да засвидетелствате съжаление, подходящо за ситуацията: „Щеше да ми е много приятно да те видя, но тази вечер съм твърде болна. Да го отложим за друг път“.

Непроницаемата преграда:

Ако за нещастие тази техника се окаже недостатъчна, може да използвате „непроницаемата преграда, която се състои в следното: приемате евентуални критики, без обаче да се отказвате от гледната си точка.

Този метод е много лесен за приложение. На практика става въпрос за употребата на няколко шаблонни фрази, изречени спокойно: „Много е възможно“, или „Несъмнено“, или „Има вероятност“, или „Може би“.

С „непроницаемата преграда“ вие не оспорвате изложените факти, но не ги и признавате.

Тези реплики не ви обвързват и ви спестяват пререкания.


Книгата „Умението да казваме НЕ“ – Мари Аду