Умението да слушаме

Умението да слушаме


Хората често изпитват нужда да се доверят някому. Те са щастливи и доволни, ако има поне един човек, който да разбира техните проблеми.

И все пак, за много  хора е трудно да споделят чувствата и мислите си.

Колко пъти сте чували някой да се тревожи за приятеля си: „Моля го да ми каже какво има, но просто се е затворил в себе си!“ Някои не могат да се отпуснат дори и при такава искрена загриженост.

Как да спечелите доверието на другия и да преодолеете бариерите в общуването?

Започнете да прилагате метода на рефлексивното слушане, или с други думи слушането с разбиране, предполагащо съпричастност Тази техника ще бъде един от най-добрите начини за укрепване на връзката:

1.  Запазете мълчание, докато събеседникът ви говори.

Не го прекъсвайте. Нека да излее всичко, което го измъчва. Колкото по-голямо желание показвате да изслушате другия, толкова повече задоволявате емоционалната му потребност от разбиране.

2.  Не правете излишни движения. Нервността ви означава нетърпение и незаинтересованост.

Знаете колко важен е езикът на жестовете, нали?

Ако проявявате прекалена нервност, ще притесните другия и той няма да сподели докрай онова, което го измъчва.

3.  Когато събеседникът ви спре да говори за момент, за да се увери, че наистина го слушате, просто кимнете с глава. Ограничете коментарите си до: „Разбирам“ или „Да, продължавай.“

Някои веднъж ми каза: „Не търся одобрение или критика. Искам просто да ме изслушаш.“

4.  Гледайте събеседника си в очите, докато говори.

В противен случай ще означава, че онова, което казва, не ви интересува. (Помислете. Кое ви кара да прекратите понякога разговор?) Едва ли бихте продължили да се доверявате на човек, ако разберете, че не се интересува от вас.

5. Когато събеседникът ви направи пауза в очакване на мнението ви, обобщете накратко (за предпочитане с ваши думи) онова, което сте чули.

Така ще му помогнете да избистри собствените си мисли, опирайки се на вашата подкрепа и разбиране.

Предлагаме Ви да анализирате следния пример:

ТИМ: „Знаеш ли, до гуша ми дойде от хората в офиса!“

ТИНА: „Защо? Разкажи ми…“

ТИМ: „Непрекъснато се заяждат с мен.“

ТИНА: „Искаш да кажеш, че си разстроен, защото колегите ти стават досадни с постоянните си критики.“

ТИМ: „Ти го каза! Направо изгарят от нетърпение да ме стиснат за гърлото за най-дребната грешка, а въобще не забелязващ когато направя нещо както трябва.“

ТИНА: „Изглежда се заяждат на дребно, омаловажавайки качествата, които притежаваш.“

ТИМ: „Ами, да! Точно така си е!“

Ако другият се съгласи с вашата оценка за ситуацията, значи сте на прав път. Скоро ще се уверите с какво нетърпение той ще продължи да ви се доверява, почувствал се веднъж разбран.

6.  Не давайте оценка и не изразявайте мнение за отношенията и чувствата, които събеседникът ви споделя с вас.

Не бива нито да критикувате, нито да изказвате одобрение!

Просто се опитайте да запазите мълчание. Каквото и мнение да изразите (положително или отрицателно), ще накарате другия да съжалява, че ви се е доверил, и по-нататъшното общуване е обречено на провал.

Но защо да не изкажете одобрението си, ще запитате.

Защото одобрението също е вид оценка.

То показва, че сте престанали да слушате и сте започнали да преценявате нещата още преди другият да е свършил. Така поставяте под съмнение вашата обективност, дори да го подкрепяте. В края на краищата, ако не сте достатъчно надежден слушател сега, как ще ви се добери утре, ако реши да ви разкрие душата си. Няма ли да се окаже отвъд линията на вашата благосклонност, поради прибързаност и недооценяване на ситуацията?

  • Оставете другия да ви се довери по собствено желание. Не го принуждавайте, нито се намесвайте, ако се изразява неясно, оплетен в собствените си разсъждения!

Не насочвайте мислите му в „правилната“ посока. Опитайте се    просто да схванете същността на неговите разсъждения. Ако събеседникът ви пожелае да спре в определен момент, приемете го. Не настоявайте да узнаете неща, които той все още не е готов да ви довери.

Ако създадете спокойна атмосфера и му дадете възможност свободно да говори, без да се страхува от нападки и оценки, компанията ви ще му допадне и той скоро ще ви потърси „просто да си поговорите“. Търпеливите слушатели са рядкост и той ще осъзнае, че задоволявате една негова дълбока потребност.

Той би се чувствал щастлив, че накрая е срещнал човек като вас, способен да го разбере.

Колкото по-добре го разбирате, толкова по-силно ще е вашето влияние над него.

А от своя страна той ще се привърже още повече към вас.

Значението на рефлексивното слушане като оръжие във вашия романтичен арсенал е огромно. Може би това е най-важната тактика, която трябва да включите в цялостната си стратегия, за да успее любовното начинание. Използвайте я и няма да сгрешите!


„Любовна тактика“ Томас Макнайт  и   Робърт Филипс

Leave a Reply

Your email address will not be published.