Как да отворим сърцето си

Как да отворим сърцето си


Разбитото сърце е всъщност възможност да си позволим да се отворим за източника на щастие и духовна храна.

Ключът към постигането на трансформацията е да усетим къде сме затворени и къде в тялото си сдържаме емоции, да почувстваме къде енергията ни е спряла и да позволим на тялото си да се отвори.

Майсторството тук обаче не е да се опитваме да преодолеем блокажа, а да навлезем в сърцевината му, да го отворим, да го изучим и да освободим напрежението, което предизвиква симптомите ни.

Освобождаването на напрежението ще направи място, за да се случи нещо ново. Тялото знае какво да направи.

Съществува вътрешна мъдрост, която винаги го връща отново в релсите!

Да се отворим, значи да освободим потискани емоции.

Освобождавате напрежение в тялото чрез съзнателен избор.

Понякога става въпрос за стрес, мъчил ви с години, но друг път е доста по-лесно: фокусирате вниманието си, дишате и се освобождавате.

Помага, ако до вас има човек, с когото да споделите мрака, срама, вината или болката. Ако този човек обаче не може да се дистанцира от ситуацията, има риск той да приеме емоционалното ви освобождаване лично и да реагира. Тогава вие няма да се чувствате в безопас­ност и отново ще се затворите.

Някои важни елементи трябва да са налице, за да се отпуснете в присъствието на друг човек.

Необходимо е:

Да се отворите така че да достигнете отвъд границите на осъзнаването.

По този начин ще успеете да постигнете по-добро разбиране за това кои сте и да разширите границите на съзнанието си.

Да развиете пълно доверие във висшия интелект на живота.

Да искате да се освободите от представата за човека, който мислите, че сте, и да изживеете онова, което наистина сте.

Да поемете пълна отговорност за живота си и приноса си за всеки конфликт или неправилно функциониране в него.

Да не се взимате твърде насериозно.

Просто участвайте в процеса (играта), но не прекалено сериозно, за да не спрете потока на живота и радостта.

Да усвоите изкуството как да обичате себе си и да приемате напълно себе си такива, каквито сте.

Да се научите да прощавате истински, не като интелектуален жест, а като дълбоко енергийно и емоционално отваряне, разбиране и израз на любов.

Самият процес не е страшен, страшно е онова, което потискате.

Изкуството на емоционалното освобождение е в постоянното проследяване на енергията, преминаваща през тялото, на всички нива, т.е. като се изследват контракциите и блокажите на емоционално, ментално и физическо ниво.

Целта е енергията ви да тече безпрепятствено и изцяло да отворите тялото си отвътре навън, към мъдростта на сърцето си.


книгата „Мъдростта на сърцето“ Ръсел Фейнголд


Leave a Reply

Your email address will not be published.