Деветте ключа за достъп до мъдростта на сърцето

Деветте ключа за достъп до мъдростта на сърцето


Промените ли нагласата си към света, и светът ще започне да се променя.

Ще се освободите от стреса, тревожността и объркването, а така ще се свържете отново с яснотата, любовта и радостта, които винаги са били вътре във вас.

Но преди да направите всичко това, първо трябва да разберете как търсите и получавате удовлетворение в момента.

Отговорът е важен. Не само защото ще ви помогне да опознаете себе си малко по-добре, но и защото ще ви даде възможност да разберете защо и как останалите практики ще ви повлияят.

Всички ние търсим удовлетворение. Имам предвид търсенето на онова нещо, което ще запълни дупката вътре във вас и което е най-голямата ви благословия или най-лошото ви проклятие.

Тези девет принципа ще ви помогнат да премахнете всички пречки и ограничения, които стоят на пътя ви. Щом започнете да ги прилагате, ще се изненадате колко бързо ще се научите да успокоявате ума си, да го направлявате и да живеете напълно в настоящето.

Когато се отворите за божествените напътствия на мъдростта на сърцето си, ще виждате света напълно различно.

Деветте ключа за достъп до мъдростта на сърцето са:

1. Научете се как да успокоявате ума си.

2. Осъзнайте как търсите и намирате удовлетворение.

3. Използвайте дъха си, за да насочите вниманието си навътре.

4. Осъзнайте контаракциите в тялото си.

5. Научете се как да освобождавате блокирани емоции.

6. Намерете сили да простите.

7. Свържете се с любовта, която мислите, че сте изгубили.

8. Превърнете мъдростта на сърцето в част от тялото и живота си.

9. Изживейте своята мъдрост на сърцето и се слейте с всичко около вас и с Вселената.


книгата „Мъдростта на сърцето“ Ръсел Фейнголд