Какво е въображението?

Какво е въображението?

Въображението в истинския смисъл на думата е лабораторията, където получават форма всички човешки планове. „Човек може да сътвори всичко, стига да може да си го представи“ (Наполеон Хил)

Способността ни на въображение може да отслабне, ако я обречем на бездействие. Като почнем да я използваме, ще я съживим.

Въображението се проявява в две форми:

1.Синтетично въображение:

Чрез синтетичното си въображение човек може да преобразува досегашните си познания, идеи или планове в нови комбинации. Тази способност работи с материала, без да създава нищо ново. С нея най-често си служат изобретателите.

2. Творческо въображение:

Чрез творческото въображение ограничената човешка мисъл влиза в пряк допир с безкрайния разум. Благодарение на нея се появява „вдъхновението„. Именно тази способност открива на човек всички нови идеи. С нейна помощ човек може да се насочи към подсъзнанието на други хора и да общува с тях.

Творческото въображение функционира автоматично. То влиза в действие единствено когато съзнателната мисъл работи на пълни обороти – например когато е стимулирана от емоцията на горещото желание.

СПОСОБНОСТТА ЗА ТВОРЧЕСТВО ВИНАГИ ЩЕ ОТКЛИКВА С ГОТОВНОСТ, АКО Я ИЗПОЛЗВАМЕ НЕПРЕКЪСНАТО. Както тренировките развиват мускулите на тялото. 

Идеята е форма на енергия. Когато започваме от идеята, привличаме това, от което имаме нужда. Идеите са продукт на въображението ! (Наполеон Хил)

„Въображението е по-важно от познанието.” – Алберт Айнщайн


Медитация за мисията на моята душа.


Поръчайте  КНИГА „Как да управляваме емоциите си“ Светла Трифонова


Още по темата на http://Курс НЛП 

Leave a Reply

Your email address will not be published.