Как мисълта предизвиква стресова реакция

Как мисълта предизвиква стресова реакция


За жалост, има някои разлики между Хомо сапиенс и животинските обита­тели на нашата планета. Всяко нарушаване на химичния баланс на тялото се нарича стрес.

Стресовата реакция е вроденият отговор на тялото, ко­гато балансът му се наруши, и то се стреми да си възвърне равновесието.

За разлика от животните, ние имаме способността да задействаме тази реакция и само с мисълта. Тази мисъл може да не е свързана с нищо в сегашни­те обстоятелства. Можем да го направим в очакване на някакво бъдещо съ­битие. И още по-зле – можем да предизвикаме същата стресова реакция, връ­щайки се към нещастен спомен, запечатан в тъканта на сивото ни вещество.

Ние или очакваме преживявания, които задействат стресова реакция, или си припомняме такива. Тялото ни съществува или в бъдещето, или в миналото. За наше нещастие, превръщаме краткотрайните стресови си­туации в дълготрайни.

Да кажем, че продължавате да задействате стресовата система поради някакво застрашително обстоятелство (реално или въображаемо). Докато ускореното ви сърце изпомпва огромни количества кръв към крайниците и хомеостазата ви се нарушава, нервната система ви подготвя да се борите или да бягате. Но нека си го кажем: не можете да избягате на Бахамите, ни­то да удушите колегата си – би било примитивно. Така вие научавате сър­цето си постоянно да препуска и може би си постилате пътя към високо кръвно налягане, аритмии и т.н.

А какво ви чака, ако постоянно мобилизирате цялата тази енергия за ня­каква кризисна ситуация? Ако насочвате голямата част от енергията си към някакъв проблем във външната среда, няма да остане почти нищо за вът­решната среда на тялото ви. Имунната система, която следи вътрешния ви свят, не може да издържи на липсата на енергия за растеж и възстановя­ване. Затова се разболявате – от настинка, рак или ревматоиден артрит (все свързани с имунитета заболявания).

Ако се замислите, ще видите, че истинската разлика между нас и живот­ните по отношение на стреса е, че хората препреживяват и пред-преживяват травматичните събития. Защо е толкова вредно стресовата реакция да се задейства от фактори в миналото, настоящето и бъдещето? Когато толкова често се нарушава балансът, това разбалансирано състояние се пре­връща в норма. В резултат сме обречени да изживеем генетичната си съд­ба, а това в повечето случаи означава да страдаме от една или друга болест.

Причината е ясна: ефектът на доминото от каскадата на хормоните и другите химикали, които освобождаваме като реакция на стреса, могат да разстроят част от гените ни, а това да доведе до болест. Иначе казано, повтарящият се стрес натиска генетичните бутони, които ни тласкат към генетичната ни съдба.

Това, което някога е било поведение за приспосо­бяване и благоприятна биохимична реакция (бори се или бягай), се е превър­нало в непригоден, вреден набор от обстоятелства.

От психологическа гледна точка свръхпроизводството на стресови хор­мони създава емоции като гняв, страх, завист и омраза; подбужда чувства на агресия, фрустрация, тревожност и несигурност; кара ни да изпитваме болка, страдание, тъга, безнадеждност и потиснатост. Мнозинството хо­ра прекарват по-голямата част от времето си, заети с негативни мисли и чувства. Възможно ли е повечето неща, които ни се случват в настоящето, да са отрицателни? Очевидно не. Негативизмът стига до такива размери, защото или живеем в очакване на стреса, или го преживяваме отново и от­ново в спомените си. Болшинството мисли и чувства се управляват от сил­ните хормони на стреса и оцеляването.

Когато се задейства стресовата реакция, ние се фокусираме върху три неща и те са най-важните:

  • тялото (Трябва да се погрижа за него);
  • средата (Къде мога да отида, за да избягам от тази заплаха?);
  • времето (Колко ми трябва, за да се измъкна от заплахата?).

Разчупете навика да бъдете себе сиДжо Диспенза