Отъждествяваме ли се с децата си

Отъждествяваме ли се с децата си


Дълг на родителите е да определят граници за децата си, но тези граници трябва да помогнат на децата по-лесно да се приспособят към обществото, а не да отразяват неприспособеността на родителите.

Ще се поясня: ако детето ви се превърне в прицел на вашите „неосъществени“ мечти, то вече няма да бъде „то“, а „вие“, преродени под друга форма.

Но нима не създаваме децата си точно с такава цел ?

Не, създаваме детето като ново същество, произлязло от различни от него баща и майка, запътило се към своето собствено битие. Преди синът или дъщеря им да се роди, родителите чувстват нещата точно по този начин. Но след появата на детето родителят от същия пол често започва да се отъждествява с него (което на езика на психоаналитици­те се нарича „проециране в собственото дете“) и постоянно да заема мястото му. Така то е принудено да се нагажда към мястото, което му е отредено и извън което поведени­ето му не се „признава“ за задоволително. Знаете, че това се случва по-често с момичето, отколкото с момчето, просто защото за майката именно момиченцето олицетворява меч­таната „идеална жена„. Момчето заема Едипово място и в нито един момент не представлява за майката „тази, която тя би могла да бъде“…

Следователно на факта, че майката възпитава момичето, се дължи отчасти по-сетнешното му поведение на девойка и жена, която прави всичко, за да бъде приета от останали­те хора… Навикът е бил „прихванат“ от майката в най-ран­ното детство.

Това звучи извънредно сериозно и изглежда е от голяма важ­ност за жените, които без помощта или приноса на Едиповия баща неминуемо се чувстват длъжни да „подхождат“ преди всичко на майка си и чак след това на всички „останали“.

Нещата стоят точно така: обикновено момичето се раз­вива, като се опитва да се нагоди колкото е възможно пове­че към „мечтата“ на майка си, така че по-късно вече зряла­та жена ще се чувства истински щастлива само когато й кажат, че се ХАРЕСВА.

Свежда ли се животът на момиченцето само до това да прави всичко, което ма­ма иска? Във всеки случай доста често тъкмо тази е причи­ната за психическото разстройство на жените, които идват за психоанализа при мен. Ето какво ми казват те:

„Имам чувството, че чрез мен тя виждаше себе си…“

„Майка ми пречеше да бъда това, което съм, трябваше да бъда това, което тя искаше.“

„Всичко протичаше така, сякаш тя бе казала: „Твоят жи­вот няма да бъде твой.“ Животът ми трябваше да е нейни­ят.“

„Бях това, което тя искаше да бъда, и сега вече не знам коя съм всъщност…“

Точно тук е рискът за жените. Съобразявайки се с жела­нията на майката, дъщерята забравя да се вслушва в собствените си желания и това им пречи да се конкретизират.

Момичето не знае какво всъщност иска и така се появява проблемът с идентичността на жената в семейната двой­ка, където тя често по своя воля става робиня на желанието на партньора си.

Можем дори да се запитаме дали желани­ето на жената не се е превърнало в желание на Другия изоб­що… Майка, съпруг, деца, всеки на свой ред има властта да й се качи на главата, тъй като щастието й минава през това на другите.

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”