Как са устроени душата и светът

И душата, и светът са устроени така, че да подтикват към най-висшата проява на човешкото съществуване. А това става с помощта на езика, посредством общуването. Нещата не са такива, каквито из­глеждат, когато последствията се разминават с нашите предвиждания и желания. Ако Битието не „работи“ правилно, това значи, че явлени­ята и обектите, които го съставят, не...

За безсмислието на споровете

Казват, че в спора се ражда истината. Да видим обаче дали това наистина е така. Двама спорят за това коя система на хранене е по-добра. Единият твърди, че е правилно човек да се храни разделно. Другият пък защитава вегетарианството. И което е интересно – всеки привежда неоспорими исторически и научни доказателства. Кой от тях е...

Фази на развитие при раковото заболяване

Всички имат различни модели на поведение. От една страна, това се дължи на обстоятелството, че ракът компенсира изтласканите в сянка първообрази, от друга – че подобни индивидуални профили винаги описват времето преди появата на заболяването. Но в тази фаза и самото заболяване демонстрира една съвършено различна картина. Това е стадият на трайното дразнение, толерирано от...

Видове терапии за рака

Мнозина пациенти изживяват поставената диагноза „рак” като произнасяне на смъртна присъда. Оттук нататък пътят им води в примирението и те вече не могат да поемат този живот. Някои дори твърдят, че изпитват определено облекчение, защото вече им е отнета всякаква отговорност. Други пък приемат предизвикателството според мотото „Ето сега започва“. Диагнозата им действа като подтик...

Рак на гърдата

Ракът на гърдата е не само най-често срещаната форма на рак при жените, но и най-обезпокояващата. Ако на най-красивото и меко място доловимо нараства нещо твърдо и злокачествено, възниква паника. Изложеното в отделния раздел за рака важи най-общо и за картината на това заболяване. Локализирането и специалното значение на това място допълват нивото на случката....

Рак – диагноза и справяне

Разрешаване на проблема с рака. Трудно е да открием в раковото заболяване неговото разрешаване – както защото самите ние сме засегнати, така и поради нашата оценка. Като общност ние прекалено много се страхуваме от притаените в нас собствени сили и енергии. Подкрепяни от изобилие на социални индивиди, ние изтласкваме тези енергии в сянка. Въпреки че...

  • 1
  • 2