Ключ към разбиране на света чрез символиката

Изказът на една картина се изплъзва, ако се опитаме да го открием чрез още по-фин анализ на материала. Накрая получаваме някакъв цифров резултат за състава на цветовете, но есенното настроение е загубено. То се съдържа много повече в символиката на цветовете, отколкото в тяхната химия. За да разтълкуваме един образ, всички подробности трябва да бъдат...

Синузит

Главата ни е разположена на най-високото място не случайно – и не от самото начало. При първоначалното придвижване на четири крака тя е била на едно ниво с гърдите и таза. Изправянето наистина е осигурило широк кръгозор за очите, но същевременно е отдалечило носа от майката Земя и го е поставило в затруднено положение. В...

Мозъчен инсулт

Мозъчният инсулт предизвиква прекъсване на централните нервни пътища в мозъка, което води до частична парализа, сковаваща едната половина на тялото. От решаващо значение е засягането на лявата женска или дясната мъжка страна – както и дали пострадалият е мъж или жена. От тези обстоятелства произхождат четири различни принципни ситуации. Основна причина за заболяването е най-вече...

Как да станем комуникативни

Упражнение Сега ви предлагам да си представите нещо „бяло“ и „сладко“. За какво си помислихте? Някои от вас вероятно са си представили захар. Други – нуга халва или сладолед. Трети – захарен памук. По принцип не е важно за какво сте си помислили. Важното е, че сте си представили някаква картинка. Създали сте образ. Но...

Оплешивяване

Понеже при косите става дума за кожни образувания, бихме могли да се замислим и за символиката на кожното покритие, особено когато косопадът е придружен с образуване на пърхот. Змията сваля старата си кожа, когато узрее за новата. Следователно се налага въпросът: пропуснал ли съм да сменя старата си кожа, за да ми порасте нова? Изрази...

Коси

От анатомична гледна точка косите са разположени най-високо и покриват сенчестатаили нощната половина на нашето лично земно кълбо. Силата и блясъкът им отразяват собствената ни сила и личния ни блясък. Ако сме здрави и във форма, това се отнася и за тях. Символичният им език понякога докосва и опасни теми. Като символ на свободата косите...

Лице

Лицето представлява не само онази част от нашето тяло, с която гледаме към света;то е и онази част от самите нас, която светът вижда най-напред и преди всичко останало. Чрез него в играта вземат участие впечатлението и външният вид. Всеки контакт започва със зрението и с нашите очи. Днес те са най-важните ни сетивни органи....

Гуша

Ако мястото на производство на йодосъдържащи енергетични вещества се увеличи, трябва да допуснем, че съществува нараснала „потребност от гориво”. С увеличените размери на разположеното в гърлото производствено съоръжение организмът съобщава на засегнатия, че не може повече да покрива повишените нужди. Гладът за енергия, активност и обмяна е потънал в сянка. Този глад към повишаване обмяната...

Водеща система за описание на света

Различните хора мислят по различен начин и създават своите описания на света също различно. Тези различия съответстват на трите основни анализатора: зрителния, слуховия и кинестетичния (нашите усещания). Тоест, вътре в себе си човек може да създава (представя) зрителни образи, да изпитва някакви усещания, или да говори със себе си. При това, едната от тази системи...

Какво виждаме, когато не знаем какво гледаме

Това, което възприемаме със сетивата си, когато нещата започ­нат да се разпадат, вече не е състоянието на обитаем ред, a tohu va bohu – безформената пустота, и tehom – бездната (казано на библей­ски език). Това е хаосът, който се крие под крехката повърхност на нашата сигурност. Именно от този хаос, чрез Словото, Бог извлича реда в началото...

  • 1
  • 2