Обсебването

Да се ползва от мислите, чувствата и постъпките на човека е позволено, но да го обсебите, да служи самона вас, това не се позволява. Каже ли, че хората трябва да мислят като него, той е на крив път. Как можете да наложите мисълта си на някого? Как можете да заместите мисълта на човека с чужда...

ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Нашият най-обединяващ орган е гръбначният стълб, който свързва горе (главата) и долу (таза). Името „гръбначен стълб (Columna vertebralis)* е само доближаване до действителността, защото през по-голямата част от живота той не е толкова стълб, колкото извита дъга. Погледнат отстрани, стълбът има форма на двойно S. Макар че функционира като едно цяло, самият гръбнак сесъстои от...

Последствия от болестите

Болестта и болезнените състояния в науката, в живота и в самия човек трябва да се изключат. В това сезаключава смисълът на живота във физическия свят. Остане ли болестта да царува във физическия свят, тяще разруши всичко. Докато болестта съществува, животът, богатството, знанието, силата са безпредметни. Защо? Защото от една страна човек ще придобива, от друга...

Принципни въпроси за заболяванията

Четирите причини могат да допринесат за разгадаване или отключване на ритуала, който ни налагат симптомите. Поради това трябва да се изследва полето, в което живее засегнатият. Причинните въпроси биха били следните: 1.Откъде идва симптомът? Каква е неговата функционална база.    Отговор за примера „грип”: ситуация отпреди два дни, при която засегнатият се е простудил, респ....

Менингит

При менингита се възпаляват мозъчните обвивки. Следователно това заболяване обявява война на най-високо ниво против „женските” защитни сили. Нерядко болестта се прехвърля върху мозъка и се нарича менингоенцефалит. Засегната е както меката мозъчна ципа (pia mater), така и твърдата (dura mater). В инсценирането на конфликта около командната централа могат да вземат участие различни бактерии, а...

Щитовидна жлеза

Както показва името, щитовидната жлеза създава един щит. Ако я сравним с пеперуда, то нейното тяло е разположено малко под щитовидния хрущял върху гръкляна, докато крилата й – двата дяла на щитовидната жлеза – се намират от двете страни на трахеята. Задачата на жлезата е образуването на хормон за обмяна на веществата, което се осъществява...

Нос и обоняние

Носът е нашият най-изпъкнал сетивен орган, а минава и за най-откровеният. При колебание можем да прочетем истината на върха му. Чрез подчертаното си положение той се е превърнал в особено многозначителна област. Там, където следваме носа си, кривият нос може да ни изведе на погрешен път. Гърбавият нос говори за „издайнически“ и предателски характер, заобленият...

Зрение и гледане

По своята външна сигнатура очите съответстват на слънцето и на мъжкото начало. В очите можем да видим символ на единството. За това говорят кръглата форма и отношението към светлината, която символизира съвършенството. Но както в поляризирания свят на светлината се противопоставя сянката, така и окото повече се доближава до мъжкия полюс. Подобно на светлината окото...

  • 1
  • 2