Какво е хипноза?

Хипнозата е едно умело водене на въображението към вълшебно магично място, къде се чувстваш добре, някак различно, някак странно. Място, което лекува. По време на транса може да се появи спомена за такова любимо твое място, където си стъпвал, където си бил – виждал си красиви гледки, чувал си прекрасни звуци, помирисвал си любими миризми, чувствал...

БУДИСТКА МЕДИТАЦИЯ

„Съзнателно той вдишва, съзнателно издишва.” Буда Описаната по-долу медитация „випасана” е заимствана от древна будистка система „теравада”. Според мнозина това е оригиналната техника, препоръчвана от самия Буда. Целта на медитацията е постигане на покой чрез съсредоточаване върху вдишването и издишването. Това прави концентрацията по-дълбока и фокусира медитиращия изцяло в настоящия момент. Дишането е като котва,...

Писане на Сценарий на живота

Този процес ще ти помогне да бъдеш по-точен в жела­нията си, а когато има по-голяма яснота какво точно же­лаеш, ще почувстваш силата на този конкретен фокус. Колкото по-дълго се съсредоточаваш върху нещо и кол­кото повече подробности му даваш, толкова по-бързо се движи Енергията. С упражнение ще можеш наистина да почувстваш набирането на скорост на желанието...

Да проявим нашите творчески способности

Всеки човек изпитва потребност да твори. Въпреки че днешният свят се върти около цели, постижения и продуктивността, всеки от нас се нуждае в даден момент от живота си да е напълно свободен. Жадуваме за място, където можем да се отдадем и доверим на инстинктите си и да изразим душата си. Ние се раждаме с творчески...

Въображение и визуализация – каква е разликата?

Въображението е смесването и подреждането на мисли в най-разнообразни  комбинации. То наподобява наблюдаването на реална ситуация. Във въображението обаче, не наблюдаваш нещо, което се случва в света около теб, а сам рисуваш образи. Визуализацията често е просто спомен за нещо, което някога си видял. Под въображение имаме предвид съзнателно да съчетаваш в ума си елементите,...

Психодуховният подход към оздравяването

Едгар Кейси описва принципите на психодуховното оздравяване с думите: „Духът е животът. Умът е строителят. Физическото е резултатът.„ Този подход разглежда оздравяването като съвместно дело на душата, ума и тялото, а болестта – като неуспех в този процес. Налице е разбиране, че проблемът представлява нещо по-дълбоко, случващо се вътре в нас, което отслабва защитите на...

Дисоциация при травма

Нормалната реакция на психиката към травмиращо преживяване е да се оттегли от обстановката на нараняването. Ако оттеглянето не е възможно, тогава част от личността трябва да бъде оттеглена, а за да стане това, интегрираното его трябва да се разцепи на фрагменти или да се дисоциира. Дисоциацията е нормална част от защитите на психиката от потенциално...

Пътят на безусловното щастие

Най-висшият духовен път е самият живот. Безусловното щастие е най-висшата съществуваща техника. Това е истинският духовен път и няма друг, който да води така пряко и сигурно към Пробуждането. Когато изберем този път, идва изпитанието. Изпитанието на решимостта ни е точно онова, което стимулира духовното израстване. Истинският въпрос е дали искаме или не искаме да...

Закон за целостността

Тъй като всеки човек е само част от Вселената, като част от цялото той се стреми към това цяло. Нютон открива закона за всеобщото привличане за материалните тела. Но този закон действа и върху живите тела, които представляват информационно-енергийни структури. Всяко живо същество поначало не е цялостно, и човекът включително, тъй като то е откъснато...

Природата на връзката родител-дете

Връзката майка-дете традиционно се определя като зависимост. А напоследък – като привързаност и потребност от грижа. Поведение на привързаност означава, че едни индивид, обикновено този, който не се справя много добре, поддържа близост или общува с друг индивид, когото смята за по-добре справящ се от себе си. Този тип поведение се задейства от болка, изтощение...