Оптимизъм и песимизъм

Оптимизмът представлява стихиен поток на любовта. Оптимизмът е израз на вярата в любовта. По такъв начин любовта, вярваща в любовта, е оптимизъм. Песимизмът се ражда от недоволството, от лошото впечатление, което продължава и продължава, превръщайки се в пречка по житейския път. Оптимизмът дарява изпълнено с надежда отношение към живота, докато песимистът вижда пред себе си...

УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА

Има една проста, но могъща медитация за самоизцеле­ние, която можете да практикувате винаги, когато има­те нужда от засилване на имунната система. Особено по­лезна е, ако я приложите при първите симптоми на забо­ляване, но помага и когато болестта вече се е окопала, ако я прилагате често и със силно фокусиране. Тя също така ще поправи всяко...

Връзката с вътрешното тяло

Упражнението е следното: Насочете вниманието си навът­ре в тялото. Почувствайте го отвътре. Живо ли е то? Има ли живот в дланите, ръцете, краката, стъпалата, корема, гърдите? Усещате ли едва доловимото енергийно поле, с което е пропито цялото тяло и което изпълва с живот всеки орган и всяка клетка? Усещате ли го еднов­ременно във всички части...

Да осъзнаем тайната на единния живот

Ако разгледаме внимателно многообразието на природата в този свят, ще стигнем до извода, че под булото на многобройността е скрита една-единствена жизнена сила — извор и цел на всички неща. Тази жизнена сила може да бъде оприличена на кръвта на вселената, циркулираща по вените на природата. Може да я наречем вещество и дух. Тя е...

„Защо сте винаги тревожни?“

В една от книгите си Карл Юнг разказва за разговор, кой­то имал с американски индиански вожд. Той му казал, че според него повечето бели хора имат напрегнато израже­ние, втренчен поглед и жестоко поведение. „Те винаги търсят нещо. Какво ли търсят? Белите винаги искат нещо. Винаги са притеснени и неспокойни. Ние не знаем какво искат те....

Егото търси цялостност

Един аспект на емоционалната болка и присъщ еле­мент на его-ума е дълбоко вкорененото чувство за липса или незавършеност, чувство за непълнота. При някои хора то е съзнателно, при други – не. Ако е съзнателно, се проявява като постоянно тревожно усещане, че не са достатъчно стойностни или достатъчно добри. Ако е несъзнателно, се усеща само непряко...

Как състоянията на тялото ни помагат да взимаме решения

Състоянието на тялото служи като кратко резюме на всяка ситуация. Специфичната ни физиологична реакция може да се смята за нещо като бърза справка: „Това е зле” или „Това е чудесно”. А това помага на мозъка ни да реши какво да прави по-нататък. Всеки ден ние разчитаме по този начин състоянията на тялото си. В повечето...

Обкръжението на човека

Обкръжението на човека се нарича „жизнен механизъм“. Мнозина осъзнават, че този жизнен механизъм оказва силно влияние върху техните успехи и неуспехи, но независимо от всичко малцина размишляват за него достатъчно дълбоко, за да разберат в какви граници той влияе върху живота им. Мистиците винаги са учили, че човек е длъжен да лекува себе си като...

  • 1
  • 2