Пътят на смирениетo или пътят на борбата

Към духовната цел водят два обособени пътя, като всеки е напълно противоположен на другия. Първият е пътят на смирението, а вторият — пътят на борбата. Без съмнение по пътя на борбата има и смирение, както и по пътя на покорството има борба, но в основата този, който е избрал пътя на смирението, мисли само за...

Гледам, виждам, наблюдавам – каква е разликата

Може да се гледа, може да се вижда и може да се наблюдава. Тези три думи означават едно и също действие и все пак всяка носи различно значение. Наблюдавайки, разбираме онова, което разглеждаме. При виждането получаваме пълно описание. Гледайки, само хвърляме поглед, без разбиране или възприемане с необходимото внимание. По такъв начин тук има три...

Най-хубавият момент е настоящият

Способността да се съсредоточавате върху тясно определен кръг от теми ви носи яснота, а способността да се съсредоточавате върху много различни неща наведнъж често носи объркване. Вие сте силно възприемчиви Същества, мисловните ви процеси текат много бързо. Когато се съсредоточавате само върху едно нещо, имате способността, по Закона за Привличането, да извиквате все повече яснота...

  • 1
  • 2