Садизъм и мазохизъм

Садизмът и мазохизмът се проявяват по толкова неуловими начини, че човек не съзнава тези черти в поведението си. САДИЗМЪМ – това е удоволствие от страданието на другите. МАЗОХИЗЪМ – това е удоволствие, извличано от собственото страдание. Проблемът при двете форми на влечение е, че човек не разбира истинския смисъл на поведението си. Човек и без...

Пагубните последици от детството.

Неприятните преживявания с родителите по време на детството са основна причина за когнивините нарушения. Като например нарушения във възприятията и фунциите, дори до състояние на амнезия; раздвоение на личността и др. Не бива да се подценяват пагубните последици от детството – леки или тежки психични разстройства. Самият факт, че някои деца биват малтретирани физически, дори...

  • 1
  • 2