Какви са моите ценности?

Когато пише книгата си „Яж, моли се и обичай“, Елизабет Гилбърт неведнъж изпитва моменти на съмнение, както в себе си, така и по отношение на книгата и на самото писателско начинание. „В главата ми непрекъснато кънтеше като мантра фразата „АМА ЧЕ ГАДОСТ“ – спомня си тя. В миговете на агония тя проклина вселената за това,...

Правото на смисъл за живот.

Смисълът на човешкия живот е винаги насочен извън човека – към нещо, което трябва да се реализира. Хората стават наистина хора и са напълно себе си, когато отиват отвъд себе си и забравят себе си – а именно в любовта си към друго човешко същество. И така сякаш безсмислието на живота добива израз – всичко...

  • 1
  • 2