Упражнение за осъзнаване

Ако смятате, че може би ви осеняват интуитивни чувства, които сте свикнали да пренебрегвате или отхвърляте, опитайте да правите следното упражнение всяка вечер в продължение на около една седмица. Изберете си място, на което няма да ви безпокоят, и седнете или легнете в удобна поза. Може би ще бъде приятно да го правите в топлата...

Упражнение „Разговор с тялото“

Това е едно простичко упражнение, което ще ви помогне да опознаете тялото си в ролята му на посланик на интуицията, както и да усъвършенствате уменията си да се вслушвате в него. Можете да го правите всеки ден или поне веднъж седмично. Седнете или легнете удобно. Вдишайте дълбоко. Почувствайте как потъвате в креслото или пода. Отново...

Разговорът като път към другия

Разговор, тясно свързан със слушането, пред­ставлява форма на взаимно изучаване. Той изисква всички участници да говорят и слушат поравно и позволява на всеки да изрази и сис­тематизира мислите си. Темата на този вид разговори обикновено е сложна и представлява интерес за всички събеседници. Всеки от тях се опитва да реши някакъв проблем, вместо да настоява,...

Интуиция и психични способности

Когато хората започнат да опознават интуицията си, често си задават въпроса дали има разлика между интуицията и „свръхестествените“ психичн испособности и в какво се състои тя. Мнозина се плашат от думата „свръхестествен“. Може би я свързват с необичайни, паранормални явления. Някои са имали собствени объркващи или обезпокоителни психически преживявания или познават хора, преминали през такива...

Открийте интуицията си

Много от нас знаят, че от време на време получават спонтанни интуитивни „проблясъци“. Истината е, че интуитивната ни мъдрост е винаги в нас и се опитва да излезе наяве, за да ни напътства. Повечето хора просто не знаят как да стигат до нея, когато поискат. Хубавото е, че всички можем да се научим да го...

Интуиция и инстинкт

Хората често бъркат тези две понятия. Всъщност интуицията и инстинктът са съвсем различни неща, макар и помежду им безспорно да има връзка. Животните действат според инстинктите си – това са генетично програмирани механизми, които по естествен път ги насочват как да оцеляват и да продължават рода. Хората, подобно на животните, също притежават инстинкти за самосъхранение...

Когато ни боли гърло, нос – симптоматика

Гърлото символизира нашата способност да отстояваме себе си, да си поискаме това, което желаем. Състоянието на гърлото ни отразява нашите взаимоотношения с хората. Ако имате прекрасни взаимоотношения с близките си, гърлото ви винаги ще бъде здраво. Гърлото е онзи участък в нашия организъм, в който е съсредоточена творческата ни енергия. През него минава каналът на експресивността...

Когато ни боли гърло, нос – симптоматика

Гърлото символизира нашата способност да отстояваме себе си, да си поискаме това, което желаем. Състоянието на гърлото ни отразява нашите взаимоотношения с хората. Ако имате прекрасни взаимоотношения с близките си, гърлото ви винаги ще бъде здраво. Гърлото е онзи участък в нашия организъм, в който е съсредоточена творческата ни енергия. През него минава каналът на...

Неразрешените конфликти между партньори

Когато една съпружеска двойка има склонност да изтиква на заден план разногласията и дори да ги „замина под килима“, те просто се натрупват там. Не е лесно да кажеш на партньора си, че последната му забележка е оскърбителна. Не можем да говорим открито за проблемите си и ги отлагаме – за вечерта, за друг път…...

Насилствено поведение между членове на семейството

Насилственото поведение между членове на семейството има дълготрайни последици. Преди да разберем по-екстремните примери за домашно насилие, нека се спрем на по-умерените и всекидневни примери, при които членовете на семейството се ядосват един другиму. Приемаме за даденост, че когато връзката ни с любимия човек е застрашена, ние не само се тревожим, но се и ядосваме....