Обичайте гнева си!

Няма по-хубаво нещо от…. ГНЕВА! Носи ни толкова много ПОЛЗИ. 1. Когато се гневим, ние сме СИЛНИ. Гневим се, ставаме други хора. Изпитваме ярост. Можем да си позволим да не обръщаме внимание на чувствата на другите. Може свободно да ги обиждаме, наскърбяваме, потискаме, сплашваме. Не сме себе си – сякаш всичко ни е позволено. Нещо...

Личностно развитие

Всеки човек е подобен на другите хора и различен с уникалния характер на своя жизнен опит. Неговата неповторимост, най-оригиналната част от неговия Аз, представлява същността на неговата личност. Изучаването й и достигането на дълбините й е важно и полезно, тъй като именно психологическите условия изиграват основната роля в изграждането на човека.

Социална тревожност

Поведението на човек в неговото социално обкръжение. Страх в социални ситуации и взаимодействия, в които човек е изложен на взаимодействия с непознати, как се представяме пред другите и как те ни възприемат (оценяват, приемат).

Хранителни разстройства

Храната интересува психотерапевта по много причини, най-важната от които е отражението на хранене върху личността и неговото интелектуално развитие.

Проблеми във взаимоотношенията

Как да привличаме и задържаме контакт? Как стоим във връзка? Какви модели на поведение повтаряме от нашите родители и какво ни пречи да се радваме на пълноценна връзка?

Неувереност

Променливост на настроенията, свръх емоционалност и нестабилност, която подтиква човек да предприема няколко дейности едновременно. Колебанията често са бурни. Неудовлетвореност, липса на мотивация, ниска самооценка, неуравновесеност

Зависимости

Състояние на човек, който е подчинен на друг човек или на предмет, на токсично вещество с цел да се изпита удоволствие. Има два вида зависимост – физическа, която е адаптивно състояние, в следствие от което е появата на сериозни физиологически и психологически разстройства; и психическа зависимост, характеризираща се с неукротимо желание за приемане на токсично вещество. В...

Неврози

Психично разстройство, при което човек се чувства дискомфортно, липсва му увереност в неговата социална роля, а е агресивен по отношение на другите или себе си, страда от разстройство на съня (инсомния), от сексуални разстройства и прекалено бързо се уморява. Неговото действително изтощение е последица от несъзнаваните усилия, които полага в борбата срещу сексуалните нагони и...

Фобии

Ирационален и натраплив страх от някои предмети или някои ситуации. Най-често срещани теми са: агорафобия (страх от свободни пространства), клаустрофобия (страх от затворени пространства) или зоофобия (страх от животни) в следствие на неприятни преживявания. Фобията е разновидност на натраплива мисъл, която завладява изцяло живота на страдащия. Понякога пречи на всякаква нормална дейност.

Депресия

Повече или по-малко продължително болестно състояние, характеризиращо се главно с потиснато настроение и спадане на тонуса и енергията. Тревожен, уморен и обезкуражен, човек не може да се противопостави дори на най-малката трудност и затова не предприема инициативи. Вниманието и паметта му отслабват.