Какво е регресия?

Какво е регресия?

Под регресия се разбира връщането към действителните причини за даден симптом, независимо дали той засяга физическото тяло, душата или духа....