– Имате ли повтарящи се сънища, които се явяват в съня ви отново и отново и не може да разберете какво ви „казват“?

– Имате ли конкретен сън, който е най-дълбокият ви и страшен кошмар?

– Имате ли нужда да се свържете на по-дълбоко ниво с вашето подсъзнание и да търсите отговорите, скрити в него?

Ако отговорите са ДА, заповядайте на уъркшопа „Тълкуване на сънища“ на 19 октомври от 10:00ч. до 13:00ч.

Три часа ще работим с нашите сънища през метода на гещалт терапията. Ще осъзнаваме най-дълбоките си нужди и потребности – тези на душата.

 ПРОГРАМАТА:

1. Ще направим кратка медитация за свързване. Представяне на всеки участник и неговите нужди.

2. Ще работим индивидуално с всеки участник по споделяне на конкретен сън.

3. Групата подпомага разглеждането, осмислянето и осъзнаването на съня на всеки участник в процеса.

 

Къде: гр. София, ул. Козлодуй № 100

Кога: на 19 октомври 2019г. от 10:00ч. до 13:00ч.

Телефон за записване: 0885129269 или e-mail: svetlushall@gmail.com

Цена: 30.00 лв. на място

Водещ: Светла Трифонова – психотерапевт, гещалт консултант