Мислите и чувствата

Мислите и чувствата


Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания.
Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване.


Има мисли и чувства, които са в състояние да разрушат живота на човека.

Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата.

Други болезнени състояния се дължат на неяснота в мислите.


И здравият може да се разболее, както и болният може да оздравее. Това зависи от правата мисъл.

Ако болният мисли право, той оздравява. И ако здравият изкриви мисълта си, и той заболява.

ВИДОВЕ МИСЛИ


Блуждаещи мисли
Докато се занимаваш с обикновените мисли и чувства, между които няма никаква връзка, ти сам себе си ще разрушаваш. Следователно не допущай нито една блуждаеща мисъл, нито едно блуждаещо чувство в себе
си.


Болни мисли
Слушали сте да казват за някой човек, че има болни мисли и чувства. Това показва, че има нещо болезнено в ума и в сърцето му. Значи, освен тялото, боледуват и умът, и сърцето, и волята на човека.

Криви мисли
Допущате ли неверни, криви мисли и чувства в ума и сърцето си, сами се отравяте.

Дисхармонични мисли
Влезе ли една нечиста мисъл във вашия ум, вие попадате в дисхармонията или в дисонанса на живота.

Здравословни мисли

Пазете се от мисли, чувства и действия, които понижават вашия живот. Те не са здравословни. Щом се натъкнете на такава мисъл, турете я настрана, като непотребна.
Мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта.

Изопачени мисли
Ако лицето постепенно побледнява, очите хлътват, устните почерняват, носът изтънява, това показва, че
мислите и чувствата на човека се изопачават.


Лоши мисли
Лошите мисли и чувства са отрова за ума и за сърцето на човека. Лошата мисъл е по-силна от материалната отрова. За да не трови организма си, човек трябва да държи в ума си Божествени мисли.
Пазете се от лоши мисли, от гняв, защото те отнимат силата ви.

Мрачни мисли
Пазете се от всички мрачни мисли, чувства и неразположения, които водят човека в крайности.

Неверни мисли
Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания.

Отрицателни мисли
Отрицателните мисли и чувства, като страх, съмнение, недоверие, омраза, внасят нещо болезнено в организма, и човек започва да отслабва, пожълтява.
Достатъчно е да мине през ума ти една отрицателна мисъл, за да наруши твоята хармония и разположение.
Когато мислите са отрицателни, тия жизнени силисе разпръсват, отдалечават от човека, вследствие на което се появява заболяване.
Една отрицателна мисъл може да парализира човека.

Мине ли през ума ви някаква отрицателна мисъл или през сърцето ви – някакво отрицателно чувство, не
се спирайте върху тях. Оставете ги да минат и заминат, без да се ровите в тях. Те са чужди мисли и чувства,
които нямат нищо общо с вас.

Човешки мисли
Всяка мисъл и всяко чувство, които не носят щастие и здраве за човека, те са човешки, а не Божествени.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО