Формиране на съзнанието за изобилие

Формиране на съзнанието за изобилие


По пътя към богатството непременно трябва да формираме съзнанието си за изобилие.

За начало ще формулираме принципа на изобилие:

В този свят има всичко, което ми е нужно, и в достатъчно количество.

От този принцип следва, че отначало трябва точно да определите, какво ви е необходимо за щастлив живот.

Трябва да се възползвате и от друг важен принцип:

Присъствието на някакъв предмет в моя живот зависи от моите мисли по отношение на самия мен и по отношение на този предмет.

С други думи, в дадения момент от време имам всичко, което ми е необходимо. Околният свят съответства на моите мисли и убеждения. Ако нещо не ви устройва и вие искате повече — променете своите нагласи.

Да приложим принципа на изобилие към парите:

В този свят има достатъчно количество пари. За да имам и аз достатъчно пари, трябва да променя убежденията си по отношение на самия мен и парите.

Оказва се, че хората имат пари.

Всеки човек има точно толкова пари, колкото е готов да има или колкото са му необходими.

Ново твърдение: Аз винаги имам пари в достатъчно количество.

Освободете пространството

Преровете и прегледайте вещите в дома си. Избавете се от ненужните. Подарете ги. Съвсем старите изхвърлете. Освободете си пространство. То скоро ще ви потрябва за нови вещи и идеи.

Разделете се със старите вещи и с онова минало, което е свързано с тях. Трябва да се върви напред.

Грижливо отношение към околния свят

Докосвайте се до околния свят, до Природата и хората много внимателно и грижливо. Вземайте с мярка това, което ви е необходимо. Ни повече, ни по-малко.

Впрочем именно алчността и скъперничеството пораждат дефицита и глада.

Бъдете щедри. Научете се да подарявате

Щедрост – това е широко оказване на помощ.

Щедрият човек охотно се раздава за другите. Той вярва в изобилието на Вселената.

В самата дума вече е заложено богатството.

Щедрият човек проявява щедрост, защото е отворен за получаване. За него Вселената е изобилна. Той лесно дава и още по-лесно получава.

Упражнение:

ДАЙ НА СВЕТА ТОВА, КОЕТО  ЖЕЛАЕШ ДА ПОЛУЧИШ

Отговорете отначало на един въпрос: За какво ви са нужни пари?

Предполагам с голяма доза вероятност, че ще отговорите: да си купим продукти, дрехи, вещи, за пътешествия.

Но какво ще получите, когато си купите всичко това? Какви чувства събужда у вас притежаването на пари?

В някои случаи – свобода и радост, в други – увереност и спокойствие, в трети – сила и власт. Получава се следното равенство:

Пари = свобода              Пари = сила

Пари = радост                            Пари = власт

Пари = увереност                       Пари = спокойствие

Пари = вашето чувство по този повод

Започнете да подарявате на хората онова, с което асоциирате парите. Подарявайте им радост, увереност, спокойствие…

Внимание! Вие можете да дадете само онова, което притежавате. Затова започнете да натрупвате тези качества. Например, развивайте у себе си чувството на увереност, учете се да се радвате, запасявайте се със спокойствие…

И тогава ще се случат удивителни неща. Правопропорционално на придобиването на тези душевни качества ще започне да нараства и материалното ви благополучие. Това е чисто математическо изчисление.

Упражнение:

Когато купувате нещо на пазара или в магазина, подавайки парите на продавача, усмихнете се, погледнете го в очите, създайте вътре в себе си ярък и красив образ на щастие, любов и благополучие, благодарете му с чувство и мислено му подарете този образ.

Споделяйте всичко, което имате в излишък!

Благотворителност

Благотворителността трябва да се върши с мъдрост.

Тя не бива да изглежда като подаяние на просяк.

Вашата помощ трябва да ви донесе благо. Тоест, да направите онзи, на когото помагате, по-богат и по-щастлив.

Древната мъдрост гласи: „Ако искаш да нахраниш някого един път — дай му риба. Ако искаш да го нахраниш за цял живот — научи го да лови риба“.

Синелников, Валерий – Пътят към богатството