Не думите, а преживяванията дават разбиране

Не думите, а преживяванията дават разбиране


Думите не учат. Не те, а преживяванията дават разбиране.

Затова нека се вгледаме в собствения си живот, да си припомним нещата, които са ни са се случвали в миналото и да започнем от този момент нататък да търсим безспорното съответствие между думите и нещата, които се случват в живота ни. Тогава и само тогава, когато започнем да забелязваме, че наистина получаваме онова, за което мислим, ще пожелаем да обръщаме внимание на мислите си и съзнателно да ги контролираме.

Ще бъде по-лесно да контролираме мислите си, когато вземем решение за това.

Мислим за нещата, които не искаме, най-вече защото не осъзнаваме колко пагубно е това за живота ни.

Когато осъзнаем, че мисълта за нещо, което не желаем, само го привлича към нас, няма да ни бъде трудно да контролираме мислите си, защото ще осъзнаем тяхната сила. 

     Вместо да следим мислите си, нека чувстваме!

Не е лесно да следим мислите си, защото докато го правим, нямаме време да ги мислим. Така че вместо това, можем да насочим усилията си в друга посока.

Макар да сме физическо същество, съсредоточено във физическо тяло, една чст от нас – по-всеобхватна, по-мъдра и със сигурност по-стара част от нас – съществува и извън него.

Тази част (Вътрешно Аз или Вътрешна Същност) общува с нас.

Това общуване се осъществява под много различни форми. Може да дойде под формата на ясна, образна мисъл или дори дума, но във всички случаи идва при нас като емоция.

Още преди да се появим в този физически свят, ние сме установили канал за комуникация със своето Вътрешно Аз. Взели сме решение, че връзката ни ще се осъществява под формата на чувства, които не могат да ни убягнат, а не чрез мисли или думи, на които може и да не обърнем внимание.

Защото докато сме заети със собствените си мисли, може и да не успеем да получим мисловното послание, което ни се изпраща в същия момент.

Точно както, когато сме потънали в размисъл, не винаги чуваме какво ти казва човекът, който се намира в една и съща стая с нас. По тази причина, чувствата, емоциите са много добър канал за комуникация.

Съществуват два вида емоции: положителни и отрицателни.

Положителните емоции са, когато мислим, говорим или правим неща, които са в хармония с това, което искаме, а отрицателните – когато мислим, говорим или правим неща, които не са в хармония с намеренията ни.

Затова не е необходимо да следим мислите си.

А да обръщаме внимание на начина, по който се чувстваме и всеки път, когато изпитваве отрицателна емоция, да знаем, че в този момент творим нещо, което не желаем.

Когато се чувстваме зле, това означава, че мислим за нещо, което не искаме и по този начин го привличаме в живота си.

Сътворението е процес, основан на привличане – когато мислим за нещо, ние го привличаме.      


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.