Да проявим нашите творчески способности

Да проявим нашите творчески способности


Всеки човек изпитва потребност да твори. Въпреки че днешният свят се върти около цели, постижения и продуктивността, всеки от нас се нуждае в даден момент от живота си да е напълно свободен.

Жадуваме за място, където можем да се отдадем и доверим на инстинктите си и да изразим душата си.

Ние се раждаме с творчески потенциал. Вътре във нас се крие творческа сила. С всички е така.

Тя обитава всяка клетка на тялото ни и огромните пространства между атомите на нашето същество.

Проявяването на нашите творчески способности е свещен акт, защото така се изгражда мост между невидимото и видимото, придавайки форма на духа.

Когато проявяваме истинско творчество, времето спира и ние навлизане в измерение, което ни отвежда отвъд обикновеното в живота.

Древните мистици са знаели това; затова често са използвали изкуството, за да навлязат в състояние на духовен транс.

Шаманите в местните култури по целия свят използвали танца, за да изпаднат в мистично състояние и да получат послания от боговете.

В Далечния Изток рисуването на мандали било начин да се пренесеш в духовните сфери.

Индианците използвали драмата, за да активират лечебните сили и да се свържат с Великия дух.

Нашите творчески способности са канал, през който можем да пътуваме до свещени пространства вътре във вас.

Те са нашият прозорец към божественото.

Свещената енергия вътре в нас също може да излезе навън през този канал, за да намери изражение в света.

Когато проявявим творчество, независимо дали е рисуване, скулптиране, писане, танцуване, актьорство или готвене, ние се трансформираме и добиваме ценна форма.

В най-дълбокия смисъл на думата творчество, нашият живот се превръща в изкуство.

Той се превръща в наше собствено творение, което непрекъснато се развива. Това се случва, нашето творческо изражение не е нещо, което сме научили, а интуитивен естествен поток на проява на нашата енергия и жизненост.

 Ако запушим този естествен поток, духът ни със сигурност ще повехне като цвете, откъснато от корена.

Блокирането на нашите творчески сили образува препятствие между нас и Създателя. То пречи и на нашата способност да намираме решения на предизвикателствата, пред които се изправяме, защото ни е трудно да чуваме посланията на Духа.

Най-добрите решения са плод на спонтанно проникновение, а не на логиката и разсъждението.

Никой друг на света не притежава същата уникална смесица от житейски опит, убеждения и възприятия като нас.

Следователно, творческите сили, които протичат през нас, са абсолютно индивидуални.

В творческия процес няма правилно и погрешно.

В творчеството няма провали.

Но ако умът продължава да оценява онова, което правим като добро или лошо.

В много древни култури смятали творчеството за начин да достигнеш до небесата и да се свържеш с боговете.

В древната митология музите били деветте богини на изкуствата и творчеството. Те били дъщери на Зевс, царя на боговете. Наред с другите неща, те властвали над поезията, драмата, песните и танците. Смятало се, че творческото вдъхновение от музите извира от Божествения женски дух. Музата олицетворявала вдъхновението и мотивацията. Смятало се, че тя вдъхва живот на идеите на артиста и ражда неговите творби. Често почитана като богиня, музата в древни времена играела до известна степен ролята на светец-покровител.

Музата, изпълнена със светлина и енергия, съживявала гения на падналите духом творци и повишавала вече активираните творчески сили у други.